Formy działania na rynku międzynarodowym bez angażowania kapitału

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy działania na rynku międzynarodowym bez angażowania kapitału - strona 1 Formy działania na rynku międzynarodowym bez angażowania kapitału - strona 2 Formy działania na rynku międzynarodowym bez angażowania kapitału - strona 3

Fragment notatki:

Formy działania na rynku międzynarodowym bez angażowania kapitału
Handel zagraniczny
Podstawowymi formami handlu zagranicznego są import, eksport oraz handel tranzytowy. Istnieją również szczególne formy handlu zagranicznego, których nie zalicza się jednoznacznie do podstawowych form, takie jak: obrót reparacyjny, uszlachetniający (czynny i bierny) czy handel wymienny.
Handel wymienny spowodowany jest trudnościami płatniczymi między uczestnikami handlu międzynarodowego. Rozróżnia się kilka form handlu wymiennego, w tym barter, zakup kompensacyjny i buy-back. W transakcjach barterowych nie bierze udziału pieniądz. Wymiana odbywa się w formie naturalnej - towar za towar o tej samej wartości W transakcjach kompensacyjnych eksporter zobowiązuje się do zakupu u importera dóbr lub usług. Występują tu dwie, niekoniecznie równoważące się, transakcje realizowane i finansowane oddzielnie. Czas realizacji takich transakcji może być dosyć długi
Transakcje buy-back (samospłata) występują w obrocie dobrami inwestycyjnymi. Eksporter zobowiązuje się wobec importera do zakupu dóbr wytworzonych przy ich pomocy (dostarczonych maszyn, urządzeń itp.). Transakcje offsetowe w handlu międzynarodowym Podobnie jak operacje samospłaty (buy-back) obejmują one transakcje długookresowe, zawierane nawet na okres do 30 lat, opiewające na znaczne kwoty. Od transakcji typu buy-back transakcje offsetowe różnią się rolą państwa w procesie realizacji przyjętych uzgodnień handlowych i stopniem powiązania funkcjonalnego towarów kompensacyjnych z towarami dostarczanymi w ramach głównej (pierwotnej) transakcji eksportowej. O ile w transakcjach o charakterze samospłaty dostawy maszyn i urządzeń są spłacane produktami wytworzonymi na tych maszynach i urządzeniach, to w przypadku porozumień offsetowych wymagane świadczenia kompensacyjne często wychodzą poza sektor gospodarczy związany z pierwotną transakcją eksportową. Niezależnie od tego czy transakcje offsetowe dotyczą zakupów uzbrojenia czy dostawy z zagranicy towarów dla sektora cywilnego istotą ich jest przyjęcie przez zagranicznego dostawcę zobowiązania do uruchomienia w kraju importera produkcji licencyjnej określonych wyrobów, zakupu lub znalezienia nabywcy na wskazane przez importera towary, wniesienia wkładów do wyznaczonej spółki lub do zawarcia umowy poddostawy z określonym podmiotem gospodarczym z kraju importera.
Rodzaje transakcji offsetowych
Przyjmując za kryterium klasyfikacji porozumień offsetowych powiązania funkcjonalne pomiędzy świadczeniami kompensacyjnymi i produktem eksportowanym jako pierwszy w ramach głównego kontraktu, generalnie można wyróżnić

(…)

… klienta, często zagranicznego domu towarowego i dokonuje dla niego zakupów od miejscowych producentów
Piggybacking
Sprzedaż towarów za pomocą sieci dystrybucyjnej innej z reguły dużej firmy
EKSPORT BEZPOŚREDNI
Agent
Sprzedaje w imieniu i na rachunek eksportera, otrzymuje za swe usługi odpowiednią marżę; agent może sprzedawać towary jednej lub wielu firm niekiedy konkurujących ze sobą
Dystrybutor…
… tranzytowym bezpośrednim, lub inaczej reeksportem bezpośrednim lub pośrednim
Przyczyną handlu tranzytowego może być:
- słaba znajomość rynków zagranicznych przez producentów i/lub odbiorców
-względy polityczne
- protekcjonizm handlowy - rezultatem transakcji kompensacyjnych Sprzedaż licencji
Ta forma internacjonalizacji przedsiębiorstwa oznacza sprzedaż partnerowi zagranicznemu prawa, do częściowego lub całkowitego korzystania w celach zarobkowych z wartości niematerialnych i prawnych, objętych patentem lub ochroną wzoru, takich jak: rozwiązania techniczne, organizacyjne, technologiczne, wzory użytkowe, marki, znaki towarowe, wzory zdobnicze, czy też prawo publikowania, w zamian za jednorazową lub stałą opłatę (royalties), Innym niematerialnym dobrem przemysłowym, które jednak nie jest bezwzględnie…
… biznesu jak marka, znak handlowy, wzór użytkowy technologia. Natomiast w przypadku franchisingu, zwłaszcza pakietowego, chodzi głównie o przekazanie prawa do kompleksowego prowadzenia biznesu, przede wszystkim w sferze usług i handlu Produkcja kontraktowa
Istota produkcji kontraktowej za granicą polega na tym, że przedsiębiorstwo, z uwagi na niższe koszty, zawiera umowę z lokalną firmą na wykonanie…
… klasyfikacji porozumień offsetowych powiązania funkcjonalne pomiędzy świadczeniami kompensacyjnymi i produktem eksportowanym jako pierwszy w ramach głównego kontraktu, generalnie można wyróżnić offsety bezpośrednie i offsety pośrednie. Bezpośrednie umowy offsetowe preferowane są głównie w sektorze militarnym i budowlanym. Zobowiązania występujące w ramach pojęciem offsetu pośredniego nie mają bezpośredniego…
… widzenia tego, czy licencja została wymuszona czy udzielona dobrowolnie dobrowolna -przymusowa Franchising Franchising (franczyza) jest pojęciem szerszym niż licencjonowanie i zawiera w sobie wszystkie rodzaje stosunków licencyjnych. Między franczyzantem i franczyzerem nie istnieje stosunek podległości, są oni, bowiem, niezależnymi pod względem prawnym i ekonomicznym podmiotami a dawca franczyzy ma prawo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz