Eksport kooperacyjny - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3941
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Eksport kooperacyjny - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Eksport kooperacyjny
Pewną odmianą eksportu pośredniego jest eksport kooperacyjny. Eksporter współpracuje z jedną lub kilkoma firmami krajowymi lub zagranicznymi, bo nie dysponuje środkami finansowymi, kadrą pracowników lub kompetencjami wystarczającymi do samodzielnego działania na rynkach zagranicznych. Firmy łączą swoje umiejętności i dzielą ryzyko oraz koszty, w celu osiągnięcia wspólnych celów poprzez rozwijanie działalności eksportowej.
Współpraca producentów-eksporterów może przybierać następujące formy:
1. Grupa eksporterów
.
2. Piggy-back Eksport bezpośredni
Eksport bezpośredni występuje zwłaszcza w handlu dobrami inwestycyjnymi. Może on dotyczyć wyrobów wysoce zindywidualizowanych, wytwarzanych na specjalne zamówienie, w którym poszczególne elementy wymagają uzgodnień z odbiorcą zagranicznym. Firma może prowadzić eksport bezpośredni na kilka sposobów:
Krajowe biuro lub dział eksportu;
Zagraniczny oddział sprzedaży lub filia, Podróżujący akwizytor”
Zagraniczni dystrybutorzy lub agenci Internet. Handel tranzytowy
Specyfika handlu tranzytowego (reeksportu) polega na tym, że nie odbywa się on bezpośrednio między eksporterem z kraju pochodzenia towaru a importerem w kraju docelowym, lecz za pośrednictwem firmy tranzytowej, mającej siedzibę w kraju trzecim. Możemy mieć do czynienia z handlem tranzytowym bezpośrednim, lub inaczej reeksportem bezpośrednim lub pośrednim
Przyczyną handlu tranzytowego może być:
- słaba znajomość rynków zagranicznych przez producentów i/lub odbiorców
-względy polityczne
- protekcjonizm handlowy - rezultatem transakcji kompensacyjnych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz