Międzynarodowe transakcje zagraniczne - skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe transakcje zagraniczne - skrypt - strona 1 Międzynarodowe transakcje zagraniczne - skrypt - strona 2 Międzynarodowe transakcje zagraniczne - skrypt - strona 3

Fragment notatki:

Joint Venture - podmiot stworzony wspólnie przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo w celu prowadzenia konkretnej działalności. Współudziałowcy wnoszą kapitały zakładowy, dzielą zyski między siebie i koszty prowadzenia działalności. Partner zagraniczny wnosi kapitał, markę czy technologię, a partner miejscowy kadry, sieć dystrybucji, zasoby. Cele JV:
- uzyskanie dostępu do nowego rynku
- poszerzenie posiadanych rynków zbyt
- efekt synergii
- dywersyfikacja ryzyka
- uzyskanie efektów skali
- zapewnienie dostępu do tańszych źródeł zaopatrzenia
- wspólne pracowanie i wymianę technologii
- pokonywanie barier celnych. Przykłady: Sony Ericsson, Fujitsu Siemens Computers.
Brownfield Investment - nabycie na rynku zagranicznym istniejącego przedsiębiorstwa
Green field investment - zbudowanie od podstaw własnego oddziału Transakcje w handlu zagranicznym:
- kontrakt
- umowa z pośrednikiem handlowym
- umowa ze spedytorem odpowiedzialnym za zorganizowanie przewozu towaru
- umowa z przewoźnikiem odpowiedzialnym za przewóz towaru
- umowa z agencją celną obsługującą odprawę celną towaru
- umowa z bankiem finansującym transakcję
- umowa z ubezpieczycielem
Nie muszą występować ww. umowy między stałymi partnerami. Poniżej 15 tys. Euro w UE można dokonywać płatności bez udziału banków.
Gestia transportowa- to ważny element umów kupna - sprzedaży. Określa ona prawa i obowiązki związane z organizacją transportu towaru oraz kosztami przewozu.
Transakcje w handlu zagranicznym dzielimy na:
Klasyczne : import eksport i handel tranzytowy
Specyficzne: licencje, franszyzy, leasing, kontrakty menadżerskie
Czym różnią się transakcje krajowe i zagraniczne
Podmioty transakcji znajdują się w różnych krajach
Przedstawiciele różnych kultur
Transport towaru przez tereny o podwyższonym ryzyku
Przekraczanie granic celnych przez towar
Powstanie odmiennych obowiązków podatkowych
Intrasat - wprowadzony w Polsce 1 maja 2004, a w UE od 1993 roku system statystyki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi UE. Jest to system przekazujący informacje między przedsiębiorcami o przewozie towarów miedzy krajami należącymi do wspólnoty europejskiej. Ekstrasat - dotyczy obrotu pozaunijnego.
Handel zagraniczny dzieli się na 2 fazy:
Faza przygotowawcza
Faza realizacji transakcji
-zawarcie umow
-organizacja transportu
Dokument przewozowy:
- transport drogowy (CMR)


(…)

… - złożenie towaru na miejsce wzdłuż burty statku w porcie nadania towaru
FOB - pokład statku w porcie nadania towaru
CFR - dostarczenie towaru do portu załadunku, na pokład statku
CIF - dostarczenie towaru do portu załadunku, na pokład statku
W skrócie:
- grupa E - siedziba sprzedającego
- grupa F i C - określone miejsce zazwyczaj w kraju sprzedającego
- grupa D - określone miejsce zazwyczaj w kraju kupującego
Gestia transportu:
- e i f po stronie kupującego
- c i d po stronie sprzedającego
Miejsce przejścia ryzyka ze sprzedającego na kupującego:
EXW - siedziba sprzedającego
FCA - miejsce przekazania towaru pierwszemu przewoźnikami
FAS - miejsce wzdłuż burty statku w porcie nadania
FOB - pokład statku w porcie nadania
CPT - miejsce przekazania towaru pierwszemu przewoźnikowi
CFR - pokład statku…
… czas realizacji
- eliminacja zagrożeń związanych z płatnościami gotówkowymi
Czek - pisemny dokument sporządzony na specjalnym blankiecie zawierajacy bezwarunkowe polecenie wypłacania przez banku z rachunku wystawcy określonej kwoty pieniężnej okazicielowi lub osobie wymienionej w czeku. Cechy czeku:
- papier wartościowy o ściśle określonej przez prawo czekowe formie
- czeki imienne, lub na zlecenie…
…, MAWB, HAWB)
- transport morski (konosament lub SEA WAYBILL)
Ubezpieczenia: polisa ubezpieczeniowa, certyfikat ubezpieczeniowy, maklerska nota pokrycia, gwarancje
Kwestie kupna/sprzedaży w handlu zagranicznym są regulowane przez Konwencję Wiedeńską.
Konwencja ta sugeruje pełną swobodę w kwestii zawarcie umowy, swoboda dotyczy także kwestii rozwiązania umowy, formy oferty i jej przyjęcia z zastrzeżeniem…
…, określony port załadunku
CFR - koszt i fracht, oznaczony port przeznaczenia
CIF - koszt, ubezpieczenie i fracht, oznaczony port przeznaczenia
Np. CIF (Los Angelers) -> eksporter musi dostarczyć na swój koszt towar do LA.
Formuły dzielą się na kategorie Franco i Loco a także na grupy E, F, C i D. LOCO (miejsca) -> E Towar na terenie sprzedającego; EXW
FRANCO (dostarczenia) -> F Zasadnicze kosztu przewozu…
… - jest to dokument, w którym bank otwierający akredytywę upoważnia inny bank do dokonania wypłaty na rzecz wskazanego w jej treści beneficjenta, do wysokości kwoty i w terminie określonym w akredytywie
Inkaso dokumentowe - importer zobowiązuje się do uregulowania należności za towar eksportera w zamian za dokumenty reprezentujące towar. Inkaso dokumentowe nie daje pewności eksporterowi otrzymania należności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz