Pośrednictwo banków w zagranicznych rozliczeniach bezgotówkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pośrednictwo banków w zagranicznych rozliczeniach bezgotówkowe - strona 1

Fragment notatki:

Informacje zawarte w notatce to: zagraniczne przekazy pieniężne, czek, inkaso, akredytywa dokumentowa.


Pośrednictwo banków w zagranicznych rozliczeniach bezgotówkowych Banki są ważnym pośrednikiem w rozliczeniach międzynarodowych, realizując zlecenia płatnicze swoich klientów. Współczesne rozliczenia międzynarodowe przebiegają głównie bezgotówkowo, w formie rozliczeń dewizowych. Pozwala to na usprawnienie techniki płatniczej w stosunkach międzynarodowych. Sprawne funkcjonowanie tych rozliczeń jest możliwe dzięki temu, że banki krajowe współpracują w tym zakresie z bankami zagranicznymi. W bankowych rozliczeniach zagranicznych stosowane są następujące sposoby regulowania płatności:
Zagraniczne przekazy pieniężne,
Czek,
Inkaso,
Akredytywa.
Za najpewniejszą formę zapłaty w obrocie międzynarodowym należy uznać akredytywę. Płatność jest zabezpieczona w takim przypadku przez bank. Należy ją stosować wobec partnerów handlowych, z którymi nawiązujemy współpracę. Pod względem pewności uzyskania zapłaty w dalszej kolejności należy sklasyfikować inkaso. Wprawdzie bez uzyskania zapłaty towar nie przejdzie na własność kontrahenta, jednak nie oznacza to sfinalizowania transakcji. Kontrahent może zmienić zdanie i odstąpić od ustaleń. Wobec tego inkaso można zalecać do stosowania wobec bardziej sprawdzonych kontrahentów. Natomiast płatności zagraniczne regulowane poprzez zagraniczne przekazy pieniężne i czeki są zalecane do stosowania wobec bardzo pewnych partnerów handlowych, ponieważ przekaz przypomina w użyciu krajowe polecenie przelewu bądź dowód wpłaty i nieuczciwy kontrahent może ich nie zlecić bankowi do wykonania, czek natomiast może być wystawiony bez pokrycia na rachunku bankowym.
Zagraniczne przekazy pieniężne (nazywane również poleceniami wypłaty)
Polega na przekazaniu przez bank na zlecenie klienta odpowiedniej kwoty podmiotowi zagranicznemu. W realizacji zagranicznego przekazu pieniężnego bierze udział bank krajowy i bank zagraniczny, z którym dany bank krajowy współpracuje finansowo. Bank taki zwany jest bankiem - korespondentem. Jeżeli podmiot zagraniczny, któremu podmiot krajowy przekazuje środki pieniężne nie ma rachunku w banku - korespondencie, to może wystąpić kolejny zagraniczny bank, który zostanie wykorzystany przez bank, który jest korespondentem do przekazania środków pieniężnych. Analogicznie realizowane są przekazy zagraniczne w odwrotną stronę, czyli z zagranicy do kraju,
Przekazanie środków pieniężnych odbiorcy zagranicznemu może odbywać się w następujących formach:
Przekazanie kwoty na rachunek bankowy,
Wręczenie czeku (gdy nie wskazano rachunku bankowego).
Klient banku, który zleca wykonanie przekazu zagranicznego musi dysponować odpowiednią walutą. Klient może ją posiadać, jeżeli prowadzi rachunek walutowy w danym banku, bądź jeżeli kupi od banku walutę na przekaz zagraniczny. Banki, które posiadają uprawnienia do wykonywania operacji zagranicznych oferują codziennie swoim klientom możliwość zakupu i sprzedaży walut i dewiz. Ceny, czyli kursy walut podawane są każdego dnia bądź kilka razy dziennie, jeżeli sytuacja na rynkach walutowych jest bardzo zmienna.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz