Zarządzanie logistyczne-ściąga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie logistyczne-ściąga - strona 1

Fragment notatki:

7 cech logistyki: 1. celem logistyki jest zapewnienie dostępu do właściwego produktu 2. we właściwej ilości , stanie, miejscu , czasie , dla właściwego klienta , po właściwej kwocie Logistyka jako sekwencja sprzężonego ciągu procesów : 1. Przyjmowanie zamówień i ich koordyn. 2.Planowanie produkcji 3. Zabezpieczenie zsynchronizowa. Z produkcja 4.Zaopatrzenie w materiały niezbędne do jej realizacji 5. Kontakty z dostawcami 6.realizacja zakupow 7. Organizacja dostaw 8.transport 9. Gospodarka magazynowa 10. Administrowanie bazami produktow 11. Nadzorowanie dostawy produktow do klienta Cele logistyki : 1. zapewnienie jak najwyżs. Poz. obsługi klienta przy akceptowanym poz. kosztów obsługi zapewniającym rentowność uczestnikom łańcucha logistycznego Jest to cel gł. dotyczy wyróżniania siebie. 2. racjonalizacja i obniżenie kosztów logistycznych 4. minimalizacja zapasów 5. skracanie czasu przepływu produktów 4 gr. środków tech. składających się na infrastrukturę logistyki: 1.środki transportu i manipulacji 2.budynki i budowle magazynowe służące do składowania i ochrony zapasów 3.opakowania stanowią ochronę produktów przed zniszczeniem, a także służą do transportu produktów 4.środki i techniki przetwarzanie informacji służą do sterowania procesami logistycznymi Istotą logistyki zaopatrz. Jest przede wszystkim formalna odpowiedz na pyt :co, ile, gdzie i kiedy kupić. ZNACZENIE ZAOPATRZENIA 1. Jakość, koszty i strategiczne znaczeni- kwalifikowanie nowych dostawców, kupowanie różnych rodzajów materiałów i monitorowanie ich wykonawstwa PODST. DEZYCJE LOGISTYKI ZAOPATRZ 1.nia: co Określenie zmienności materiałów (metoda ABC i XYZ) 2. Produkcja własna czy zakup 3. Gdzie kupić?- wybór źródeł zakupów i dostawców 4. Organizacja dostaw powiązana z potrzebami produkcji i informacjami pochodzącymi ze stosowanych metod sterowania zapasami 5. Ile kupić i kiedy kupić- planowanie potrzeb materiałowych . Analiza wyboru matriałów: CEL GŁ : podjęcie decyzji wyboru obiektów, które mają największy wpływ na efekt naszego działania Cele szczegółowe : 1.zbadanie struktury zużycia materiałowego 2. Diagnoza istniejącej koncentracji wartości 3.Zaproponowanie różnych strategii kształtowania zapasów dla poszczególnych klas materiałów GŁ charakterystyki zróżnicowania zakupionych materiałów pod względem : 1. Kosztów uzyskania 2. Znaczenia dla firmy 3. Ciągłości zużycia i częstotliwości dostaw GŁ kryteria klasyfikacji materiałów : 1. Kryterium ważności- analiza typu ABC 2. Kryterium regularności zuzycia (zaopatrzenia)- XYZ METODA ABC-zapas PARETO - istotą tej zasady jest powiązanie dwóch odmiennych jakościowo zmiennych, z których każda wyrażona jest w układzie % zależności KIERUNKI WYKORZYSTYWANIA ABC- w gr A- 1.systematyczne prowadzenie analizy rynkowej, cenowej i poziomu kosztów 2.Szczegółowe przygotowanie zamówień handlowych łącznie z analizą aktywności dostawców 3.Przyjęcie precyzyjnych procesów dysponowania w przedsiębiorstwie 4. Zarządzanie poziomem zapasów w tym ustalenie „zapasów bezpieczeństwa” ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz