Logistyka jako sfera działalności gospodarczej oraz dziedzina wiedzy naukowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2660
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logistyka jako sfera działalności gospodarczej oraz dziedzina wiedzy naukowej - strona 1 Logistyka jako sfera działalności gospodarczej oraz dziedzina wiedzy naukowej - strona 2 Logistyka jako sfera działalności gospodarczej oraz dziedzina wiedzy naukowej - strona 3

Fragment notatki:

Logistyka jako sfera działalności gospodarczej oraz dziedzina wiedzy naukowej 1.1. Geneza logistyki. Termin został wprowadzony z dziedziny wojskowej. Podstawy logistyki wojskowej zostały opracowane w 1837 r. przez Jominiego „Zarys sztuki wojskowej” - jego książka. Koncepcję tę w formie wykładów o logistyce zastosowała pod koniec 19 wieku armia USA. Poraz pierwszy w przedsiębiorstwie zastosowano logistykę w USA na początku lat 60-tych, 70-tych Japonia, w Polsce lata 90 (początek).
Podstawy logistyki gospodarczej opracował w 1956 r. uczeni Uniwersytetu Harwarda popracowali I koncepcję logistyki w gospodarce. Mieli oni zbadać opłacalność transportu towarowego (lotniczego). Opracowali oni zasady analizy całkowitego kosztu przepływu produktów, zasada ta uwzględniła wszystkie elementy kosztów, by ustalić czy transport towarów lotniczych jest efektywny to fundamentalna zasada logistyki, na której inne się opierają. Udowodnili, że wysokie koszty transportu lotniczego mogą być (w określonych sytuacjach) zrównoważone lub zredukowane przez obniżenie poziomu utrzymywanych zapasów i obniżenie kosztów składowania.
1.2. Istota logistyki sfery działalności gospodarczej. W gospodarce występuje zjawisko rozproszenia miejsc wydobycia, przetworzenia surowców, zużycia, konsumpcji indywidualnej produktów finalnych. Wiąże się z tym pojęcie luki czasowo przestrzennej. LUKA PRZESTRZENNA - różnice w położeniu miejsc wydobycia, wytwarzania zużycia i konsumpcji produktów. Różnica między miejscem położenia miejsc wydobycia i wytworzenia. LUKA CZASOWA - musi dysponować określonym czasem by dostarczyć surowce, produkty do końcowych odbiorców. Należy działanie tej luki czasowej zminimalizować stosując działania logistyczne. Dysponujemy określonym czasem, aby dostarczyć wyroby gotowe do miejsc ich produkcji.
Dziedziny marketingowe nie są wystarczające by zbyć produkt, by zapewnić jego dostępność konieczna jest logistyka. 7 cech (właściwości) logistyki: - celem logistyki jest zapewnienie dostępu do właściwego produktu
- we właściwej ilości
- we właściwym stanie
- we właściwym miejscu
- we właściwym czasie
- dla właściwego klienta
- po właściwej kwocie
Logistyka spełnia w gospodarce specjalnego rodzaju funkcje: - usługowa dotyczy przemieszczania w czasie i przestrzeni dostaw surowców, półfabrykatów wyrobów gotowych. Funkcja ta realizowana jest za pomocą określonych procesów czynności logistycznych. Procesy te mogą być realizowane własnymi siłami przedsiębiorstw (samoobsługa logistyczna) lub mogą być zlecane wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom logistycznym.
Logistyka coraz częściej wpływa na podwyższenie wartości produktu. Należy tu wyróżnić

(…)


Problem powiązania między środkami transportu, opakowania - to jest istotne w infrastrukturze logistyki - np. środki transportu a opakowania (kontenery)
Centra logistyczne:
- na najbardziej nowoczesne przedsiębiorstwa na świecie
- to samodzielne podmioty gospodarcze, które dysponują własną infrastrukturą, personelem, kadrą świadczą usługi innym firmom określonej branży, czy gałęzi przemysłu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz