Rynek finansowy - rynek pieniężny i rynek kapitałowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek finansowy - rynek pieniężny i rynek kapitałowy - strona 1

Fragment notatki:

20 stron materiałów, mówiących na temat rynku finansowego. Zagadnienia w nich poruszane to między innymi: podział na rynek pieniężny i rynek kapitałowy, rynek skryptów dłużnych, rynek transakcji terminowych, inwestorzy, pośrednicy na rynku kapitałowym, wtórny rynek kapitałowy, obrót giełdowy, obrót na rynku prywatnym, instytucje regulujące rynek kapitałowy itp.

RYNEK FINANSOWY można określić jako ogół transakcji papierami wartościowymi będącymi instrumentami udzielania kredytów krótko-, średnio- i długoterminowych.
Rynek finansowy
Rynek kapitałowy
Rynek pieniężny
Rys. 1. Podział rynku finansowego Na rynku pieniężnym dokonywane są operacje finansowe krótkoterminowe, związane z bieżącą działalnością banków, przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz osób fizycznych.
Rynek kapitałowy obejmuje natomiast operacje finansowe średnio-i długoterminowe.
Ważne kryterium podziału na te dwa rynki stanowi cezura czasowa operacji finansowych, mająca szerokie zastosowanie w teorii i praktyce.
Na rynku finansowym możemy również wyodrębnić rynek walutowy, który jest ściśle powiązany zarówno z rynkiem pieniężnym, jak i kapitałowym, umożliwiając przepływ kapitału na rynki poszczególnych państw oraz w skali międzynarodowej.
RYNEK KAPITAŁOWY
Charakter rynku kapitałowego
Podstawowym celem rynku kapitałowego jest umożliwianie różnym podmiotom pozyskania środków finansowych na zapewniającą dochody działalność inwestycyjną oraz finansowanie potrzeb publicznych (pożyczki zaciągane przez państwo, władze lokalne).
Rynek kapitałowy
Rynek bankowy (lokaty i kredyty średnio-i długoterminowe
Rynek papierów wartościowych
Rys. 2. Podstawowe działy rynku kapitałowego
Na rynku bankowym, który obejmuje banki, kasy oszczędnościowe, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe i inne instytucje bankowe, lokowane są depozyty i udzielane kredyty. Banki przetwarzają otrzymane w różnych formach depozyty w kredyty, które są w istocie kapitałem pożyczkowym. Kapitał ten jest przeznaczany na cele inwestycyjne. Źródłem podaży kapitału pożyczkowego (kredytowego) są oszczędności i fundusze wewnętrzne(gospodarstw domowych, podmiotów gospodarczych, instytucji sektora publicznego) oraz import kapitału kredyty zagraniczne).
Popyt na ten kapitał kreują głównie przedsiębiorstwa w celu finansowania inwestycji i długookresowych programów rozwojowych.
Szczególnie rozbudowanym segmentem rynku kapitałowego jest rynek papierów wartościowych, charakteryzujący się różnorodnością instrumentów finansowych, wysoką płynnością transakcji giełdowych i pozagiełdowych, dużymi możliwościami zdobywania kapitału i jego pomnażania.


(…)

… ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH - grupa Banku Światowego, regionalne banki rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, inne międzynarodowe instytucje o charakterze finansowym
EUROOBLIGACJE NABYWAJĄ:
indywidualni inwestorzy (oszczędzający)
instytucjonalni inwestorzy
banki komercyjne (łącznie ze spółkami lokacyjnymi)
Kupno euroobligacji jest dla nich formą lokaty kapitału.
Z powyższego wynika, że pierwsze miejsce…
… rodzaje papierów wartościowych:
- papiery potwierdzające wierzytelności (pożyczki publiczne, obligacje komunalne, obligacje zmienne i inne obligacje).
- papiery potwierdzające współwłasność (akcje, udziały, certyfikaty inwestycyjne).
Charakterystyczne cechy papierów wartościowych kapitałowych:
- masowy i szybki obrót
- duże rozproszenie własności wśród ich posiadaczy
- łatwa wzajemna wymienialność
proste…
… kapitałowym głównie przez banki hipoteczne. Z reguły kredyty hipoteczne udzielane są na cele inwestycyjne i wykorzystywane do finansowania budownictwa mieszkaniowego, nabywania domów, mieszkań, działek budowlanych oraz innych nieruchomości.
RYNEK SKYPTÓW DŁUŻNYCH
Rozbudowanym segmentem rynku finansowego jest rynek papierów dłużnych. Obejmuje on papiery dłużne krótkoterminowe, nazwane często bonami…
… formą ich emisji był program subskrybowany przez grupę banków. W ramach takiego programu banki gwarantowały emitentom euronot uzyskanie funduszy po określonym koszcie, zobowiązywały się albo do zakupu wg gwarantowanej stopy wszystkich euronot, albo do udzielania emitentowi kredytu na równoważną kwotę. Bank pobierał za te czynności tzw. prowizję subskrypcyjną (od 5 do15 punktów bazowych). Kredyty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz