Finanse międzynarodowe - FUNKCJE RYNKU

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 3325
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse międzynarodowe - FUNKCJE RYNKU - strona 1

Fragment notatki:

Dokument zawiera materiały z przedmiotu finanse międzynarodowe. Notatka ma 20 stron i porusza zagadnienia takie jak: rynek walutowy, funkcje rynku, przedmiotem transakcji, rynek finansowy, rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek kredytowy, rynek pozabilansowych instrumentów finansowych, międzynarodowy rynek walutowy, rynek bieżący, ułatwiają nawiązanie kontraktu z dealerami, transakcje rynku walutowego, transakcje terminowe, operacje swap, transakcje nowe, transakcje futures, różnice między walutowymi transakcjami futures a transakcjami terminowymi, transakcja opcyjna, kursy walutowe, pozycja walutowa, pozycja walutowa zamknięta, pozycja walutowa otwarta, pozycja płynności, pozycja wymiany walutowej, wymienialność walut, wymienialność rynkowa, wymienialność oficjalna, wymienialność całkowita, międzynarodowy system walutowy. Notatka porusza także zagadnienia takie jak: system waluty złotej, system dewizowo- złoty z Bretton Woods, europejski układ walutowy, kierowany kurs płynny, system wielodewizowy, waluty międzynarodowe, funkcja waluty lokacyjnej, emisje międzynarodowych obligacji, emisje euroobligacji, emisje międzynarodowych obligacji, funkcja waluty transakcyjnej, integracja walutowa, europejska unia gospodarczo- walutowa, pakt stabilizacyjny, rachunek kapitałowy, przywracanie równowagi w bilansie płatniczym, mechanizmy zmian zachodzących w sytuacji kraju deficytowego, mechanizm zmian zachodzących w sytuacji kraju nadwyżkowego, skutki polityki kursu walutowego. Ponadto, notatka zawiera informacje na temat zagadnień takich jak: metody przywracania równowagi w bilansie, zamiana stopy procentowej, problematyka terminowych kursów walutowych, elementy brane pod uwagę przy wyznaczaniu kursu centralnego, kursy banków, waluta bazowa, waluta notowana, system notowań, zasady wyznaczania kursu krzyżowego, waluty podawane w dwóch różnych systemach, pozycja walutowa zamknięta. Dokument traktuje także na takie tematy jak: pozycja walutowa maksymalna, pozycja walutowa globalna, kurs kasowy, kursy terminowe, transakcje terminowe, kurs natychmiastowy, stopa procentowa, kontrakty future, biuro przedstawicielskie, bank afiliowany, bank pomocniczy, bank konsorcjalny, konsorcjum bankowe, banki konsorcjalne, zagraniczny korespondent handlowy, rynek eurowalutowy, przyczyny powstania rynku eurowalutowego, główne źródła funduszy eurowalutowych, rola rynku eurowalutowego. W dokumencie poruszone są takie tematy i zagadnienia jak: pozytywne strony rynku eurowalutowego, rynek euroobligacji, przyśpieszone metody emisji obligacji, instrumenty polityki handlowej, wysokość stawek celnych, depozyty importowe, instrumenty pozataryfowe, ograniczenia ilościowe, kontyngenty taryfowe, subwencje eksportowe, przepływy kapitałowe na świecie, inwestycje bezpośrednie, fuzje poziome, fuzje pionowe, fuzje dywersyfikacja, fuzje konglomeratowe, joint ventures.

RYNEK WALUTOWY- zespół transakcji walutowych, które dotyczą instytucji finansowych o najwyższym stopniu płynności, denominowanych w jednostkach pieniężnych dwóch różnych krajów, zdominowany przez banki, niebankowe organizacje finansowe, korporacje. Jest rozproszony: geograficznie- jest zespołem narodowych rynków walut; funkcjonuje przez 24 h dzięki zróżnicowaniu stref czasowych. 2.technicznie- transakcje walutowe mogą być dokonywane w bankach, kasach, kantorach, np. przez firmy brokerskie. FUNKCJE RYNKU: 1.umożliwia porównanie cen towarów i usług w różnych krajach 2.ulatwia rozwój handlu międzynarodowego 3.pogłębia między

(…)

… transakcje kupna i sprzedaży walut z natychmiastową dostawą po kursie bieżącym. Rynek terminowy- oferuje możliwość kupna i sprzedaży walut z dostawą w późniejszym terminie po kursie wcześniej ustalonym. Uczestnikami rynku są banki, ale są tu również: bankowi i niebankowi dealerzy- zarabiają na różnicach kursowych osoby fizyczne i firmy profesjonalne uprawiające działalność inwestycyjną (importerzy…
… dyskontową, co źle wpłynęło na gospodarkę. Francja, Holandia, Węgry, Polska też wróciły do systemu sztabowo-złotowego. W innych krajach dominował system dewizowo- złoty. Powrót do waluty złotej nie trwał długo- do Wielkiego Kryzysu (1929-33r). Później wprowadzono płynne kursy walutowe, clearing. CECHY MIĘDZYNARODOWYCH SYSTEMÓW WALUTOWYCH SYSTEM WALUTY ZŁOTEJ uzależnienie podaży pieniądza od posiadanych rezerw złota, pełna wymienialność, stały kurs waluty, swoboda przewozu, KORZYŚCI sprawny mechanizm wyrównywania bilansu płatniczego, brak inflacji (równowaga wewnętrzna). System waluty złotej trwał do I wojny światowej. SYSTEM DEWIZOWO ZŁOTY Brak pełnej wymienialności, brak stałego kursu walutowego, nie ma swobody w wywozie i w przywozie, wymiana na dewizy. LATA 30-te -chaos walutowy: zastępowanie…
… mającym deficyt w bilansie płatniczym, aby mogły go użyć w charakterze waluty rezerwowej na dokonanie transakcji wyrównawczych.Jednostka SDR = 1/35 uncji złota- 1 SDR = 1$. Nawet I dewaluacja dolara w wysokości 7.8% nie wskrzesiła systemu z Bretton Woods- wzrost 35$ na 38$ za uncję. W 1973r dewaluacja o 10%- wzrost ceny złota do 42$ za uncję. W 1973r USA wprowadziły płynny kurs walutowy
… WALUTY REZERWOWEJ, INTERWENCYJNEJ, LOKACYJNEJ, TRANSAKCYJNEJ. Rola waluty rezerwowej: złoto, SDR-y, dewizy. Waluty jakich krajów trzymane są jako rezerwy w b.c poszczególnych krajów:-dolar amerykański-funt szterling-marka RFN-frank francuski-frank szwajcarski-gulden holenderski-jen japoński-inne waluty Waluty międzynarodowe jako waluty interwencyjne (waluta, w której b.c lub inne oficjalne instytucje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz