Finanse międzynarodowe - Test - Kurs walutowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1463
Wyświetleń: 3787
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse międzynarodowe - Test - Kurs walutowy - strona 1 Finanse międzynarodowe - Test - Kurs walutowy - strona 2 Finanse międzynarodowe - Test - Kurs walutowy - strona 3

Fragment notatki:


1. Kurs stały może istnieć w gospodarce, w której:
a) brak rynku walutowego
b) funkcjonuje rynek walutowy
c) brak oficjalnego rynku walutowego, ale istnieje tzw. „czarny rynek

2. Oficjalne podwyższenie kursu danej waluty względem innych walut to:
a) rewaluacja
b) rewaloryzacja
c) aprecjacja

3. Cena 1, 100 lub 1000 jednostek danej waluty obcej wyrażona w walucie krajowej to:
a) notowanie proste
b) notowanie pośrednie
c) notowanie odwrotne

1 Wymienialność wg standardów MFW wymaga spełnienia następujących warunków: zachowanie jednolitego kursu walutowego, unikanie walutowych praktyk dyskryminacyjnych, unikanie ograniczeń w obrotach bieżących.
2 Kurs rynkowy może się wahać wokół średniego kursu ustalonego przez NBP w granicach (w chwili obecnej bez ograniczeń).
3 Bilans płatniczy netto jest sporządzany na bazie płatności z wykorzystaniem danych z dokumentów bankowych.
4 Inwestycje bezpośrednie polegają na długookresowych inwest. Kapitałowych w przedsięb. Obcych państw w celu sprawowania nad nimi realnej kontroli
5 Środki polityki gospodarczej jako instrument przywracania równowagi bilansu płatniczego, często mają charakter dyskryminacyjny
6 Cechą charakterystyczna transakcji opcyjnych jest prawo a nie obowiązek dotrzymania zobowiązań stron kontraktu.
7 Dopuszczalna wielkość pozycji walutowej globalnej w polskich bankach wynosi nie może przekraczać 30% funduszy własnych banku

Kurs stały może istnieć w gospodarce, w której:
brak rynku walutowego
funkcjonuje rynek walutowy
brak oficjalnego rynku walutowego, ale istnieje tzw. „czarny rynek”
Oficjalne podwyższenie kursu danej waluty względem innych walut to:
rewaluacja
rewaloryzacja
aprecjacja
Cena 1, 100 lub 1000 jednostek danej waluty obcej wyrażona w walucie krajowej to:
notowanie proste
notowanie pośrednie
notowanie odwrotne
Różnica pomiędzy sumą wartości wszystkich pozycji długich i krótkich w walutach obcych to pozycja walutowa:
pojedyncza netto
maksymalna globalna
Możliwość zaniechania transakcji istnieje w transakcjach:
swap
opcyjnych
futures
Bilans płatniczy obejmuje:
obroty bieżące, kapitałowe i wyrównawcze
obroty bieżące i kapitałowe
obroty bieżące, kapitałowe i spłatę zadłużenia zagranicznego
Polskie przepisy dewizowe zezwalają na:
zatrzymywanie przez przedsiębiorców wpływów z eksportu
dokonywanie przez osoby fizyczne inwestycji portfelowych za granicą
swobodne otwieranie rachunków w bankach za granicą
Inkaso typu D/A to inkaso:
gotówkowe
akceptacyjne
gwarantowane
Akredytywa w której otwierający upoważnia beneficjenta do ciągnięcia traty terminowej na niego to akredytywa:
gwarancyjna
dyskontowa
akceptacyjna
Wymienialność wg standardów MFW dopuszcza stosowanie ograniczeń w zakresie obrotów kapitałowych Bilans płatniczy brutto jest sporządzany na bazie należności i zobowiązań.
Transakcja spot zawarta 29 września zostanie zrealizowana po dwóch dniach roboczych(30,09.)
Kupujący kontrakt futures jest zobowiązany wobec Izby Rozliczeniowej.
Dopuszczalna wielkość pojedynczej pozycji walutowej otwartej wynosi w polskich bankach 15% funduszy własnych banku.
Waluta wyżej oprocentowana ma w kursie terminowym niższy kurs.
Podstawowe dokumenty wymagane przy uwarunkowanych formach zapłaty to dokumenty handlowe dotyczące towarów (inkaso, polisa ubezpieczeniowa)
Czek wystawiony przez bank na rzecz lub zlecenie innego banku to czek bankierski
F 1. Do walut które są notowane w systemie notowań odwrotnych należą funt szterling, dolar kanadyjski i frank szwajcarski.
P 2. J

(…)

… bankach wynosi nie może przekraczać 30% funduszy własnych banku
Waluta niżej oprocentowana ma w kursie terminowy wyższy kurs.
Bierna (pasywna) postawa względem ryzyka kursowego polega na braku prób eliminacji ryzyka -bierne ponoszenie ryzyka - tworzenie funduszy rezerwowych
Podstawowe kryteria zbieżności będące warunkiem przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej to: (wymień 3) 1.dotyczy inflacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz