Finanse międzynarodowe - test - Kurs stały

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2296
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse międzynarodowe - test -  Kurs stały - strona 1 Finanse międzynarodowe - test -  Kurs stały - strona 2 Finanse międzynarodowe - test -  Kurs stały - strona 3

Fragment notatki:

Kurs stały może istnieć w gospodarce, w której: brak rynku walutowego
funkcjonuje rynek walutowy brak oficjalnego rynku walutowego, ale istnieje tzw. „czarny rynek
Oficjalne podwyższenie kursu danej waluty względem innych walut to: rewaluacja rewaloryzacja
aprecjacja
Cena 1, 100 lub 1000 jednostek danej waluty obcej wyrażona w walucie krajowej to: notowanie proste notowanie pośrednie
notowanie odwrotne
Różnica pomiędzy sumą wartości wszystkich pozycji długich i krótkich w walutach obcych to pozycja walu towa: pojedyncza netto
maksymalna globalna Możliwość zaniechania transakcji istnieje w transakcjach: swap
opcyjnych futures
Bilans płatniczy obejmuje: obroty bieżące, kapitałowe i wyrównawcze obroty bieżące i kapitałowe
obroty bieżące, kapitałowe i spłatę zadłużenia zagranicznego
Polskie przepisy dewizowe zezwalają na: zatrzymywanie przez przedsiębiorców wpływów z eksportu dokonywanie przez osoby fizyczne inwestycji portfelowych za granicą
swobodne otwieranie rachunków w bankach za granicą
Inkaso typu D/A to inkaso: gotówkowe
akceptacyjne gwarantowane
Akredytywa w której otwierający upoważnia beneficjenta do ciągnięcia traty terminowej na niego to akredytywa: gwarancyjna
dyskontowa
akceptacyjna Wymienialność wg standardów MFW dopuszcza stosowanie ograniczeń w zakresie obrotów kapitałowych Bilans płatniczy brutto jest sporządzany na bazie należności i zobowiązań . Transakcja spot zawarta 29 września zostanie zrealizowana po dwóch dniach roboczych(30,09.) Kupujący kontrakt futures jest zobowiązany wobec Izby Rozliczeniowej. Dopuszczalna wielkość pojedynczej pozycji walutowej otwartej wynosi w polskich bankach 15% funduszy własnych banku. Waluta wyżej oprocentowana ma w kursie terminowym niższy kurs. Podstawowe dokumenty wymagane przy uwarunkowanych formach zapłaty to dokumenty handlowe dotyczące towarów (inkaso, polisa ubezpieczeniowa) Czek wystawiony przez bank na rzecz lub zlecenie innego banku to czek bankierski F 1. Do walut które są notowane w systemie notowań odwrotnych należą funt szterling, dolar kanadyjski i frank szwajcarski.
P 2. Jedną z zalet kursu stałego jest zmniejszenie ryzyka kursowego w transakcjach z odroczoną płatnością.
F 3. Transakcje opcyjne pozwalają nabywcy opcji zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym, dając zarazem możliwość ograniczenia strat.


(…)

… bankach wynosi nie może przekraczać 30% funduszy własnych banku
Waluta niżej oprocentowana ma w kursie terminowy wyższy kurs.
Bierna (pasywna) postawa względem ryzyka kursowego polega na braku prób eliminacji ryzyka -bierne ponoszenie ryzyka - tworzenie funduszy rezerwowych
Podstawowe kryteria zbieżności będące warunkiem przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej to: (wymień 3) 1.dotyczy inflacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz