Finanse międzynarodowe- wykład 14

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse międzynarodowe- wykład 14 - strona 1 Finanse międzynarodowe- wykład 14 - strona 2 Finanse międzynarodowe- wykład 14 - strona 3

Fragment notatki:

Finanse międzynarodowe dr Blandyna Puszer Wykład 14
Architektura międzynarodowego systemu finansowego
Instytucje, polityka i procedury związane z zapobieganiem i rozwiązywaniem kryzysów finansowych, głównie w państwach o wschodzących gospodarkach rynkowych Przesłanki powstania i rozwoju organizacji międzynarodowych:
motywy ekonomiczne i polityczne
przekonanie o potrzebie i korzyściach współpracy w danej dziedzinie
uświadomienie sobie przez rządy zgodności interesów w danej dziedzinie
zdolność do osiągania porozumienia
Międzynarodowe organizacje finansowe zinstytucjonalizowana forma współpracy niezależnych państw w dziedzinie stosunków finansowych, której celem jest działalność nie nastawiona na zysk.
Funkcje organizacji międzynarodowych:
finansowa
regulacyjno-stabilizacyjna
kontrolna
konsultacyjna
rozjemcza
Kluczowe standardy stabilności międzynarodowych systemów finansowych:
1. Polityka ekonomiczna i przejrzystość danych 1) Przejrzystość polityki monetarnej i finansowej - kodeks dobrych praktyk dla przejrzystości polityki monetarnej i finansowej - MFW (IMF)
2) Przejrzystość polityki budżetowej - kodeks dobrych praktyk w dziedzinie przejrzystości polityki budżetowej - MFW (IMF)
3) Upowszechnienie danych - generalny System Upowszechnienia Danych, Specjalne Standardy Upowszechnienia Danych - MFW (IMF)
2. Infrastruktura rynkowa i instytucjonalna 5) Niewypłacalność - zarządzanie spółkami- zasady nadzoru korporacyjnego, Bank Światowy, Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD)
6)Rachunkowość -międzynarodowe normy rachunkowości- Międzynarodowe Stowarzyszenie Kontroli Ubezpieczeń (IAIS)/ Międzynarodowa Izba Standardów Rachunkowości (IASB)
7) Audyt- międzynarodowe standardy audytu- Międzynarodowa Federacja Ekspertów Rachunkowości (IFAC)
8) Płatności i rozliczenia- podstawowe zasady dla ważnych systemów płatności, rekomendacje dla systemów rozrachunków papierów wartościowych - Komitet ds. Płatności i Systemów Rozliczeń (CPSS)/ Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO)
9) Uczciwość rynku- 40 rekomendacji FATF przeciwko praniu pieniędzy i osiem specjalnych rekomendacji przeciwko terroryzmowi -Grupa specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF)
3. Regulacje i nadzór sektora finansowego
10) Nadzór bankowy - podstawowe zasady efektywnego nadzoru bankowego- Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego (BCBS)
11)Regulacje Giełdowe- przedmiot i zasady reglamentacji giełd papierów wartościowych -Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO)


(…)

…, upowszechnienie danych, gromadzenie danych
infrastruktury rynkowej i instytucjonalnej - niewypłacalność, ład korporacyjny, rachunkowość, audyt, płatności i rozliczenia, uczciwość rynku, działanie rynku
regulacji i nadzoru sektora finansów-nadzór bankowy, ubezpieczeniowy, giełdowy oraz nad konglomeratami finansowymi Biorąc pod uwagę zakres stosowania wyróżniamy standardy w formie:
zasad- stanowią podstawowe…
… działań, które powinny zostać podjęte lub wymagań, które należy spełnić; pozwalają na ocenę stopnia ich przestrzegania i zastosowania
Standardy można podzielić z uwagi na zakres:
sektorowy- kodeksy odnoszące się do działań rządów i BC, sektora bankowego, ubezpieczeniowego, papierów wartościowych, przedsiębiorstw
funkcjonalny- zasady obejmujące także obszary jak: rachunkowość, ład korporacyjny, etyka…
…- przez dostarczenie krajom członkowskim dodatkowych źródeł finansowania w postaci różnych kredytów
konsultacyjną- przez usługi konsultacyjne i współpracę krajów członkowskich oraz jako forum wymiany doświadczeń między krajami w radzeniu sobie z problemami natury gospodarczej, m. in. Plan Balcerowicza był konsultowany z ekspertem MFW prof. Jeffrey'em Sachsem
kontrolną- polegającą na nadzorowaniu przez MFW…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz