Finanse międzynarodowe- wykład 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse międzynarodowe- wykład 7 - strona 1 Finanse międzynarodowe- wykład 7 - strona 2 Finanse międzynarodowe- wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:

Finanse międzynarodowe dr Blandyna Puszer Wykład 7
Kredyt handlowy (kupiecki, towarowy) - udzielany przez kontrahentów firmy, czyli eksporterów lub importerów współpracujących z przedsiębiorstwem, w przypadku okresowego barku wystarczającej płynności firmy.
Rodzaje kredytów handlowych:
Kredyt eksportera - jest najstarszą i najbardziej popularną formą kredytu handlowego. Polega na tym że eksporter udziela go importerowi. Może przyjmować różne formy np. rachunek otwarty (nie posiadający żadnych zabezpieczeń). Dawca tego kredytu nie posiada zabezpieczeń prawnych tego kredytu -posiada jedynie obietnicę, że dłużnik wywiąże się z zobowiązań. Stosowany w przedsiębiorstwach, które długo współpracują i mają duże zaufanie do siebie lub w grupach kapitałowych.
Kredyt importera - jest mniej popularny. Udzielany jest przez importera eksporterowi. Może występować w postaci przedpłaty, zaliczki.
NETTING - kompensata wewnętrzna
Netting, czyli wielostronne zarabianie na czysto to technika dostępna dla dużych grup przedsiębiorstw, posiadających swoje filie, a prowadzące rozliczenia przez jedno centrum rozliczeniowe. Jest to kompensata wzajemnych należności i zobowiązań w celu zmniejszenia pozycji podanych ryzyku. Zakres wykorzystania tej techniki jest limitowany wielkością transakcji holdingu oraz portfelem walut w jakich są one realizowane. Ograniczeniem stosowania tej techniki mogą być regulacje podatkowe i wymiany dewizowe. Proces kompensowania może być przeprowadzanych w dwóch poziomach:
Pierwotnym (bilateralnym) - występują w nim dwa podmioty, mające siedzibę w dwóch różnych krajach, przeprowadzających transakcje w dwóch różnych walutach. Jedna ze stron musi sprzedawać i kupować towary stronie drugiej.
Wtórnym (multilateralny) - uczestniczą w nim min. trzy podmioty. Nie oznacza to, że wszystkie podmioty musza realizować transakcje wzajemne. Transakcje mogą być przeprowadzane w różnych walutach - potem w dniu naliczania salda ustala się walutę (wykorzystując kursy centralne), w której wylicza się sumę transakcji.
Skutkami kompensowania wtórnego są:
Zmniejszenie liczby transakcji potrzebnych do zabezpieczenia ekspozycji walutowych, oszczędza to czas i wydatki w spółkach - na obrót, potwierdzenie i składanie raportów z transakcji,
Mniejsza liczba większych transakcji, ponieważ dwukierunkowe transakcje są eliminowane podobnie jak prowizje bankowe.
Pożyczka fasadowa (back - back loan) - polega na zdeponowaniu przez podmiot funduszy w banku o uznanej reputacji międzynarodowej, który z kolei kredytuje działalność określonego podmiotu do wysokości złożonego depozytu.
Kredyty międzynarodowe -

(…)

… dużych obiektów inwestycyjnych w kraju i zagranicą (np. project finance - w Polsce w oparciu o ten kredyt budowana jest autostrada mazowiecka)
Kredyty na ogólne potrzeby przedsiębiorstw
Kredyty dla zagranicznych rządów i instytucji oficjalnych - dawcy tych kredytów bazują dla ratingach danego kraju.
Średnio - długoterminowe kredyty eurowalutowe
Kredyty o stały oprocentowaniu
Kredyty o zmiennym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz