Wykład - kredyty międzynarodowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - kredyty międzynarodowe - strona 1 Wykład - kredyty międzynarodowe - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD 7
KREDYTY MIĘDZYNARODOWE
Kredyt zagraniczny - jest to stosunek ekonomiczny wynikający z odstąpienia przez jedną ze stron (wierzyciela) drugiej stronie (dłużnikowi) określonej wartości w pieniądzu lub w towarze na warunkach zwrotu równowartości w ustalonym terminie. Kosztem tego kredytu jest jego oprocentowanie.
Prawo bankowe przewiduje, że tylko banki mogą udzielać kredyty gotówkowe. Jednak przedsiębiorstwa także udzielają kredyty - ale w postaci towarowej (kredyt towarowy za odroczoną płatnością). Klasyfikacja kredytów:
Według kryterium podmiotowego kredyty dzielimy na:
kredyty bankowe - kredyty te są udzielane przez banki zagranicznym bankom lub przedsiębiorcom. Kredyty te są zawierane na podstawie umów pomiędzy bankami z dwóch krajów. Obecnie następuje wzrost ich znaczenia.
kredyty handlowe (kupieckie) - kredyty te są udzielane przez przedsiębiorstwo, które kredytuje zagranicznego kontrahenta; są one zawierane bezpośrednio pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami i są związane z określoną transakcją. Kredytodawcą może być eksporter (przekazując importerowi towar za który zapłata nastąpi w terminie późniejszym) lub importer (wpłacając zaliczkę lub całość kwoty przed otrzymaniem towaru).
kredyty rządowe (państwowe) - w tym przypadku rząd danego kraju udziela kredytu drugiemu państwu. Są to w większości kredyty długoterminowe udzielane na towary z kraju kredytodawcy. Te kredyty są formą popierania eksportu i są one zaliczane do pomocy rządowej z racji swojego niskiego oprocentowania. W ich przypadku często otrzymywane są dodatkowo gwarancje bankowe.
kredyty instytucji lub organizacji międzynarodowych - znaczenie tych kredytów wzrasta po II Wojnie Światowej.
Według kryterium przedmiotowego kredyty dzielimy na:
kredyty towarowe - przeznaczane na finansowanie zakupów w kraju wierzyciela (forma popierania eksportu);
kredyty finansowe - w ich przypadku brak jest powiązania z obrotem towarowym;
Ze względu na okres spłaty kredyty dzielimy na:
kredyty krótkoterminowe
kredyty średnioterminowe
kredyty długoterminowe
Oprócz powyższych kredytów występują także pewne specyficzne kredyty - takie jak:
kredyt konsorcjalny - udzielany jest przez grupę banków - tzw. konsorcjum. Na czele takiego konsorcjum stoi bank zarządzający, który organizuje transakcje. Takie konsorcja tworzone są w sytuacji, gdy pojedynczy bank nie jest w stanie udzielić kredytu na daną inwestycję;
kredyt finansowy - ich źródłem jest rynek eurowalutowy, który daje możliwość uzyskania kredytu na inwestycje;


(…)

… zagranicznego dłużnika;
ryzyko polityczne - to ryzyko obejmuje straty, które wynikają z różnych, niezależnych od zagranicznego kontrahenta zdarzeń (np. ogłoszenia memorandum płatniczego, wojny, rewolucji strajków, itp.). W ubezpieczaniu tego typu ryzyka główne znaczenie mają instytucje państwowe;
ryzyko katastroficzne - obejmuje ono takie sytuacje jak: powodzie huragany itp.;
ryzyko kursowe - występuje…
… (KUKE S.A.)
Jednak nigdy instytucje te nie ubezpieczają całości kredytu - przy każdej transakcji kredytodawca musi wnieść także udział własny. Ubezpieczenie kredytu odbywa się na podstawie dwóch rodzajów umów:
polis indywidualnych - w tym przypadku ubezpieczane są pojedyncze transakcje;
polis generalnych - w tym przypadku ubezpieczana jest całość wymiany z danym podmiotem gospodarczym lub wieloma…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz