Finanse międzynarodowe- wykład 9

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse międzynarodowe- wykład 9 - strona 1 Finanse międzynarodowe- wykład 9 - strona 2 Finanse międzynarodowe- wykład 9 - strona 3

Fragment notatki:

Finanse międzynarodowe dr Blandyna Puszer Wykład 9
Istotne znaczenie dla rozumienia równowagi (pozornej lub rzeczywistej) mają transakcje:
Autonomiczne
Wyrównawcze
Bilans płatniczy jest zrównoważony jeżeli nie występują transakcje wyrównawcze. Z równowagą bilansu płatniczego mamy do czynienia w sytuacji równoważenia się transakcji autonomicznych, deficyt występuje wtedy, gdy transakcje autonomiczne wykazują saldo ujemne, nadwyżka - saldo dodatnie.
Równowaga rzeczywista - ma miejsce wówczas, gdy należności i zobowiązania z tytułu rozwoju działalności gospodarczej są podejmowane bez ograniczeń i nie towarzyszą im utrzymujące się przez dłuższy czas ani nadwyżka, ani deficyt należności i zobowiązań.
Równowaga pozorna - ma miejsce wtedy, kiedy równowaga transakcji autonomicznych jest osiągana wskutek restrykcyjnej polityki ekonomicznej.
Czynniki determinujące sytuację w bilansie płatniczym:
Wielkość produkcji krajowej brutto
Warunki wymiany towarów i usług (terms of trade)
Kurs walutowy
Zmiany wysokości stóp procentowych
Struktura zmiany w popycie zagranicznym
Klęski naturalne
Przyczyny polityczne
Zadłużenie zagraniczne brutto, na koniec danego okresu, jest sumą podjętych i nieuregulowanych zobowiązań rezydentów danego kraju wobec nierezydentów, wynikających z zawartych umów, dotyczących spłat kapitału wraz z odsetkami lub bez, albo spłat odsetek wraz z kapitałem lub bez.
Sformułowanie „zobowiązania wynikające z zwartych umów dotyczących spłat kapitału… albo spłat odsetek” wyklucza z zakresu zadłużenia zagranicznego udziały w kapitale akcyjnym (equity participation). Wyrażenie „kapitał wraz z odsetkami lub bez) włącza do pojęcia zadłużenia zagranicznego także zobowiązania nieoprocentowane, ponieważ pociągają one za sobą „wynikające z zawartych umów” zobowiązanie do spłaty. Sformułowanie „odsetki wraz z kapitałem lub bez” oznacza włączenie do pojęcia zadłużenia zagranicznego także zobowiązania o nieokreślonym terminie płatności, np. obligacje bez terminu wykupu. Wyrażenie „podjętych i nieuregulowanych” wyklucza potencjalne zobowiązania, np. część kredytu, która nie została jeszcze wykorzystana.
Typologia zadłużenia:
Kryteria w formie własności:
- Zadłużenie publiczne
- Zadłużenie prywatne
Ze względu na pełnioną funkcję wiodącą:
- Zadłużenie BC
- Zadłużenie sektora bankowego
- Zadłużenie sektora rządowego i samorządowego
- Zadłużenie sektora pozarządowego i pozabankowego


(…)

…, bezwarunkowe) - konwersja
- Nieuzgodnione z wierzycielem - repudiacja
Chce spłacać zobowiązania:
Terminowo
Nieterminowo:
- Refinansowanie - zaciąganie nowych na spłatę starych długów:
1) Refundacja - polega na zaciąganiu tych długów na korzystniejszych warunkach u nowych wierzycieli. Istotne element stanowią korzystniejsze warunki - dłuższe okresy karencji, termin zwrotu ipt.)
2) refinansowanie bezpośrednie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz