Finanse międzynarodowe- wykład 13

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse międzynarodowe- wykład 13 - strona 1 Finanse międzynarodowe- wykład 13 - strona 2 Finanse międzynarodowe- wykład 13 - strona 3

Fragment notatki:

Finanse międzynarodowe dr Blandyna Puszer Wykład 13
FAZA PEIRWSZA: U ZARANIA KRYZYSU
od sierpnia 2007 r. turbulencje przeniosły się na rynek międzybankowy - pojawiły się kłopoty z rolowaniem papierów wartościowych zabezpieczonych hipotecznie pierwsze trudności z wycena niestandardowych papierów wartościowych kryzys na rynku kredytów hipotecznych typu subprime, bankructwo amerykańskiego banku New Century Financial (już 2 kwietnia 2007 r.)
znacząco wzrosły spready w przypadku credit default swaps
kursy akcji zaczęły poważnie spadać po osiągnięciu maksimum w październiku 2007 r.
FAZA DRUGA: POGŁĘBIENIE ZJAWISK KRYZYSOWYCH
17 marca 2008 r. bank inwestycyjny Bear Stearns został przyjęty przez JP Morgan Chase
czerwiec - lipiec 2008 r. gwałtowne pogarszanie się sytuacji finansowej wielu amerykańskich banków i przedsiębiorstw
13 lipca 2008 r. Ministerstwo Skarbu USA ogłasza udzielenie wsparcia Fannie Mae i Freddie Mac, instytucjom zajmującym się finansowaniem kredytów hipotecznych
15 lipca 2008 r. SEC wprowadza przepisy ograniczające krótką sprzedaż
cały czas utrzymuje się nerwowość na rynkach pieniężnych 7 września 2008 r. Ministerstwo Skarbu USA wprowadza zarząd komisaryczny na Fannie Mae i Freddie Mac.
FAZA TRZECIA: KRYZYS ZAUFANIA
15 września 2008 r. upadłość ogłasza Lehman Brothers Holdings Inc.
16 września 2008 r. rząd USA udziela wparcia finansowego towarzystwu ubezpieczeniowemu AIG
25 września 2008 r. państwo przejmuje kontrolę nad Washington Mutual, największym amerykańskim bankiem oszczędnościowo-pożyczkowym, z sumą bilansową wynoszącą blisko 300 mld USD
29 września 2008 r. dochodzi do nacjonalizacji brytyjskiego banku hipotecznego Bradford&Bingley; Wells Fargo & Company przejmuje kontrolę nad bankiem Wachovia, zostaje dokapitalizowany bank Fortis
30 września 2008 r. wsparcie ze strony państwa uzyskuje koncern Dexia
1 października 2008 r. rząd irlandzki gwarantuje długi 6 dużych banków
gwałtowna spekulacja na rynku akcji
straty poniesione przez inwestorów na globalnym rynku w październiku 2008 r. wyniosły 9,5 bln USD
FAZA CZWARTA: NIEPEWNOŚĆ
Doszło do:
dalszego spadku kursów akcji związanego m.in. ze zdyskontowaniem przez inwestorów informacji o fatalnym stanie koniunktury w IV kwartale 2008 r.; 9 marca 2009 r. indeks S&P 500 osiągnął poziom 676 punktów, nienotowany od października 1996 r.
pogorszyła się sytuacja na rynku kredytowym
nerwowo zachowywały się rynki walutowe


(…)

… rachunkowości
należy wprowadzić nowe wymagania kapitałowe i rachunkowe dla inwestycji ubezpieczeniowych (system Solvency 2009)
rynek instrumentów pochodnych nie powinien być rozsadnikiem kryzysu, należy więc dążyć do standaryzacji i uproszczenia instrumentów oraz utworzyć izbę rozrachunkową dla CBS
na poziomie krajowym i międzynarodowym należy wzmocnić nadzór i regulacji, by zapobiegać przestępstwom i nadużyciom finansowym
FAZA SZÓSTA: OD KRYZYSU FINANSOWEGO DO KRYZYSU FINANSÓW PUBLICZNYCH
NIEKTÓRE CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE TWORZENIU SIĘ I ZWIĘKSZANIU DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH W KRAJACH UE
cykl polityczny
problem wspólnych zasobów wobec występowania asymetrii kosztów i efektów
brak wspólnej waluty polityki fiskalnej w warunkach istnienia wspólnej waluty i prowadzenia jednolitej polityki pieniężnej
praktycznie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz