Globalizacja - wykład 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Globalizacja - wykład 2 - strona 1 Globalizacja - wykład 2 - strona 2 Globalizacja - wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Jakie problemy były przedmiotem
debaty w Londynie?
Znalezienie recepty na globalny kryzys finansowy i
gospodarczy
Zaostrzenie zasad i kontroli działania banków i
całego międzynarodowego sytemu finansowego
Umocnienie roli Międzynarodowego Funduszu
Walutowego (skupia 185 państw)
Zwiększenie pomocy dla krajów rozwijających się
Wyrażenie stosunku do tendencji
protekcjonistycznych
Wspieranie koncepcji rozwoju zrównoważonego
[4] Jakie były stanowiska
najważniejszych państw? Brazylia (1)
Prezydent Lula da Silva:
„Kryzys został spowodowany przez irracjonalne
zachowanie ludzi białych. Przed kryzysem pozowali na
ludzi wszystkowiedzących na temat funkcjonowania
gospodarki, teraz unikają konfrontacji i
odpowiedzialności… to ta część społeczności
międzynarodowej, która doprowadziła do kryzysu
powinna teraz za niego płacić”.
Oczekiwanie - zwiększenie wpływu G 20 (bardziej
reprezentatywne gremium niż G 7) na
podejmowane decyzje dotyczące globalnych rozwiązań.
[4] Jakie były stanowiska
najważniejszych państw? Brazylia (2)
Postulaty:
1. Zmiana funkcjonowania światowego systemu
finansowego, wzrost roli krajów rozwijających się
2. Sektor finansowy powinien zostać poddany
rygorystycznej kontroli zarówno na poziomie
krajowym jak i międzynarodowym (wykształcić
społeczeństwo, które będzie wynagradzało
za produkcję nie za spekulację)
3. Handel międzynarodowy wolny od
protekcjonizmu
[4] Jakie były stanowiska
najważniejszych państw? ChRL
Prezydent Hu Jintao:
1.
Reforma Międzynarodowego Funduszu Walutowego (zwiększyć
udział głosów krajów rozwijających się Chiny mają obecnie 3,7%
głosów, Indie 1,9%, UE 32%, Chiny są gotowe wesprzeć MFW 100
mld $)
2. Wprowadzenie wspólnej waluty (waluta rezerwowa wolna od
działań indywidualnych krajów oraz jej zdolność do utrzymania
stabilnego wzrostu w długim okresie)
3. Zaostrzenie regulacji finansowych (puszczone swobodnie siły
rynkowe doprowadzą do powstania baniek finansowych, których
oczyszczenie przebiega bardzo gwałtownie, doprowadzając do
kryzysów)
4. Wydatki na rzecz stymulowania wzrostu gospodarczego (pakiet
wsparcia -wydają 585 mld $)
[4] Jakie były stanowiska
najważniejszych państw? Rosja(1)
Prezydent Dmitrij Miedwiediew:


(…)

… systemu finansowego,
• w sześciopunktowym planie, na który zgodzili się przywódcy G20,
znalazło się też zobowiązanie do nowych zasad i kontroli
wypłacania premii w bankach i instytucjach finansowych.
Ma obowiązywać też ściślejsza regulacja funduszy hedgingowych
i agencji ratingowych.
• Grupa zakłada, że do końca 2010 roku uda się wypracować
regulacje, które mają np. uzależnić wielkość wynagrodzenia od
wyników firmy. Jednak każdy rząd ma mieć wolną rękę w
ustanawianiu przepisów(Pittsburgh).
[5] Jakie są główne rezultaty
szczytu w Londynie? (3)
potwierdzono konieczność kontroli tzw. rajów podatkowych. Lista krajów, które
nie chcą współpracować, zostanie wkrótce opublikowana przez Organizację
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Sarkozy stwierdził, że „czas
tajemnicy bankowej minął”
• uczestnicy…
… dla
najbiedniejszych, finansowanie projektów
infrastrukturalnych, rozwiązywanie problemów bezrobocia,
edukacja ludności w zakresie finansów)
Koncepcja wzrostu powiązana z energetyką, (zapewnienie
globalnego bezpieczeństwa energetycznego może stać się
źródłem przyszłego wzrostu)
[4] Jakie były stanowiska
najważniejszych państw? Japonia
Nie zamieściła swojego stanowiska, stawia na
bilateralne porozumienia.
Japonia…
… Walutowego (umocnić jego rolę,
zwiększyć środki przeznaczone na pożyczki, zobowiązanie do wsparcia
zdolności kredytowej MFW do kwoty 75 mld $. Wprowadzić globalne
standardy zarządzania (w tym ograniczyć premie dla menedżerów
sektora finansowego
4. Lepsza regulacja rynków finansowych (zwiększyć nadzór nad rynkami i
produktami finansowymi, które niosą w sobie ryzyko(fundusze
hedgingowe, private equity
… Francji
Bernard Kouchner w artykule w "Financial Times" z 17 września
2009 zaproponował wprowadzenie podatku w wysokości zaledwie
0,005% (czyli 5 centów od transakcji wartej 1000 dolarów) i
skierowanie przychodów, liczących 30 miliardów euro, na pokrycie
luk w finansowaniu celów rozwojowych.
6. Wsparcie dla krajów rozwijających (promocja globalnego rozwoju)
[4] Jakie były stanowiska
najważniejszych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz