Globalizacja

note /search

Powstanie i rozwój korporacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1337

Powstanie i rozwój KTN Jak szacuje Dunning, według stanu na 1914 r. globalny zasób odpływu BIZ, tj. skomulowana ich kwota wynosiła ok. 14,6 mld USD, pochodząc niemal w całości z kilku KWR. Największymi eksporterami kapitału w formie BIZ były: Wielka Brytania (44,6%), USA (18,6%), Francja (12%...

Globalizacja - problemy globalne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2177

Problemy globalne Geneza problemów globalnych Cechy problemów globalnych Podstawowe problemy globalne Sposoby rozwiązania problemów globalnych Najważniejsze pytania globalne Geneza problemów globalnych (1) Przełom XIX i XX w. - B. Russell, G. Orwell, A. France wskazywali, że postęp technicz...

Idealny pieniądz - badanie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2275

Idealny pieniądz (synteza) BADANIE • Aktywum jest pieniądzem, jeżeli o realizuje funkcje pieniądza o ma cechy pieniądza … są to warunki konieczne (ale niewystarczające), tym bardziej, że stopień realizacji tych funkcji i cech nie jest zmienną zero jedynkową • Historia pieniądza i ewolucja ...

Istniejące waluty świata

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1057

3.2) Waluty świata BADANIE Dlaczego istniejące waluty są bliskie ideału? Wahania wartości wymiennej najważniejszych walut (tabelka) oraz zmiany realnego efektywnego kursu wymiany wszystkich walut świata również nie są duże (średni, nie ważony roczny wzrost od 2005 do 2010 to 17%) = postula...

Od modernizacji do globalizacji wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Globalizacja
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2009

OD MODERNIZACJI DO GLOBALIZACJI - WYKŁADY Wykład 1. 4.03.2009 * Kraje Trzeciego Świata: brak podstawowej opieki medycznej , wysoki poziom śmiertelności dzieci , niedożywienie, niestabilna sytuacja gospodarcza , choroby: odra, biegunka, malaria, tężec, koklusz * Kraje Pierwszego Świata: otyłość, ...

Procesy globalizacji a funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Globalizacja
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 3710

Temat 6: Procesy globalizacji a funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw - pojęcie globalizacji - źródła, obszary i efekty globalizacji, - wpływ globalizacji na działalność przedsiębiorstwa Ogólne pojęcie globalizacji. Termin globalizacja, mimo iż powszechnie stosowany, jest bardzo złożony, wieloz...

Globalna koordynacja ekonomiczna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980

Globalna koordynacja ekonomiczna Czy konieczna jest pozarynkowa, globalna koordynacja ekonomiczna? Jeśli nie, to w jaki sposób powinno następować ograniczanie negatywnych skutków globalizacji ekonomicznej? Czy jest możliwe utworzenie autoregulacyjnego mechanizmu globalnego ? Jeśli tak, to jak...

Kapital spoleczny

 • Globalizacja
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2877

Kapital Spoleczny /cenzura/ konspekt opracowanie definicje. Globalizacja w nowej erze spis ksiazek, socjologia, globalne trendy Niski poziom zaufania w społeczeństwie prowadzi do powstania dwupoziomowego systemu moralności, gdzie dobre postępowanie rezerwowane jest dla rodziny i osobistych przyjació...

Globalizacja - wykład 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 105
Wyświetleń: 903

Jakie problemy były przedmiotem debaty w Londynie? Znalezienie recepty na globalny kryzys finansowy i gospodarczy Zaostrzenie zasad i kontroli działania banków i całego międzynarodowego sytemu finansowego Umocnienie roli Międzynarodowego Funduszu Walutowego (skupia 185 państw) Zwiększenie p...

Globalizacja - szczyt G20

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

Szczyt G 20 jako forma upolityczniania globalizacji, Londyn 2.04.2009r. - Pittsburgh 24-25.09.2009 Kto wchodzi w skład G 20? Jaki jest stan gospodarki światowej? Jakie problemy były przedmiotem debaty w Londynie? Jakie były stanowiska najważniejszych państw? Brazylii 1. ChRL 2. Federacji ...