Globalizacja - problemy globalne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1960
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Globalizacja - problemy globalne - strona 1 Globalizacja - problemy globalne - strona 2 Globalizacja - problemy globalne - strona 3

Fragment notatki:

Problemy globalne
Geneza problemów globalnych
Cechy problemów globalnych
Podstawowe problemy globalne
Sposoby rozwiązania problemów globalnych
Najważniejsze pytania globalne
Geneza problemów globalnych (1)
Przełom XIX i XX w. - B. Russell, G. Orwell,
A. France wskazywali, że postęp techniczny niesie
nie istniejące wcześniej zagrożenia, ponadto
wśród niebezpieczeństw grożących cywilizacji
wymieniano np.. Eksplozję demograficzną,
dehumanizację pracy, totalitaryzm;
2. Przełom lat 60. i 70. XX w. - kryzys
energetyczny, spadek światowej produkcji
żywności, pierwsze duże katastrofy ekologiczne;
Geneza problemów globalnych (2)
W 1968 roku powstał tzw. Klub Rzymski. I Raport,
zatytułowany Granice wzrostu, został opublikowany w
1972 roku. Raport ten nazwano globalną prognozą
ostrzegawczą. Niekontrolowany wzrost liczby ludności,
zaostrzający się brak żywności, przy ówczesnym stanie
niedożywienia i głodowania ok. 1/3 ogółu ludności świata, w
warunkach wyczerpywania się zasobów surowcowych i
potęgującym zanieczyszczaniu środowiska oznaczają - według
autorów I Raportu - nieuchronną perspektywę przeludnienia
kuli ziemskiej i niemożność wyżywienia rosnącej liczby
ludności.
D. H. Meadows i inni, Granice wzrostu, Warszawa 1973
Geneza problemów globalnych (3)
II Raport dla Klubu Rzymskiego miał zupełnie inną
wymowę. Generalną ideą tego raportu było przejście od
katastroficznej wizji rozwoju ludzkości i gospodarki
światowej do kształtowania pozytywnego
programu rozwoju gospodarczego, wskazującego
na możliwości i konieczność dalszego rozwoju całej
gospodarki światowej i poszczególnych regionów
M. Mesarović, E. Pestel, Ludzkość w punkcie zwrotnym, Warszawa 1977
Geneza problemów globalnych (4)
III Raport dla Klubu Rzymskiego, opracowany przez
zespół pod kierunkiem prof. Jana Tinbergena, stanowił
próbę stworzenia strategii międzynarodowego
rozwoju, ustalenia jej celów oraz metod i środków
realizacji. Rozwinięto koncepcję nowego ładu
międzynarodowego. Ład międzynarodowy, według
autorów III Raportu, definiowany jest jako system
obejmujący wszystkie stosunki i instytucje, formalne i
nieformalne, które wiążą osoby żyjące w różnych krajach.
O nowy ład międzynarodowy, pod kierownictwem naukowym Jana Tinbergena,


(…)

… został
sformułowany w kontekście niekorzystnych
uwarunkowań rozwoju cywilizacji ludzkiej. Zwrócił on
uwagę na konieczność zainicjowania globalnego
partnerstwa w celu ograniczenia wyścigu zbrojeń,
ulepszenia środowiska ludzkiego, zahamowania eksplozji
ludnościowej i przyspieszenia rozwoju. Jednocześnie
ostrzegał przed niewyobrażalnymi, negatywnymi
skutkami niewykształcenia globalnego partnerstwa.
Problems of the…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz