Wykład - globalistyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - globalistyka - strona 1 Wykład - globalistyka - strona 2 Wykład - globalistyka - strona 3

Fragment notatki:

Otok - Geografia polityczna - Globalistyka
Stopień otwartości państw prowadzi do globalistyki
Czym rożni się podejście globalistyki od podejścia innych nauk? Badanie MSG czy MSP postrzegają świat jako skupisko niezależnych od siebie jednostek. Globalistyka widzi zaś społeczną strukturę globalną. Problemy poszczególnych części świata pożywka dla organizacji międzynarodowych obiekt zainteresowania światowej opinii publicznej
Co jeszcze na + dla globalistyki? Poszerzanie i pogłębianie procesów integracyjnych
Szybszy przepływ informacji Geneza globalistyki:
Ratowanie świata - utopiści. Wg nich brakowało ładu na świecie
Thomas Malthus - zbyt wiele ludności przybywa w stosunku do żywności
Russel
Neumann
Clarke
Klub Rzymski - działający od 1968 - badania nad rozwojem ludzkości Tworzenie jedności świata, aby rozwiązywać problemy - jak pogodzić interesy państw z interesami om - ów
Globalizacja od góry - inicjatywy Omów. Zapoczątkowana w VII 1944 - spotkanie przedstawicieli 45 państw w Breton Woods - plany kierowania gosp światową - J. Keynes i H.D. White. Powołano wówczas IMF ( Międzynarodowy Fundusz Walutowy) oraz Bank Światowy
IMF - 186 - Spośród członków ONZ do MFW nie należą: Andora, Korea Północna, Kuba, Liechtenstein, Monako, Nauru i Tuvalu.
Bank Światowy - członkami mogą być członkowie IMF - obecnie 186
Globalizacja od dołu - inicjatywy wychodzące od grup społecznych bla bla, które nie są om-ami
21 VIII - 7 X 1944 - spotkania przed utworzeniem Karty Narodów Zjednoczonych; na podstawie Karty Atlantyckiej z 1941
1947 - GATT - Porozumienie na temat taryf celnych oraz handlu (Genewa) 1995 - WTO
Znawcy globalistyki -
A. Bergesen
P. Taylor
W. Anioł
J. Gładki
Globalistyka - złożoność problemów 3 podstawowe cechy problemów globalnych wg Anioła
Skala ogólnoświatowa - dotyczą całej ludzkości, oddziałują na rozwój wszystkich społeczeństw
Są szczególnie ważne z punktu widzenia człowieka - wywołują wiele zagrożeń
Aby je przezwyciężyć potrzeba jest szeroka i ścisła współpraca stron Globalistyka - bada system światowy ze szczególnym naciskiem na rozwój polityki i gosp. Przykłady Nierówności centrum - peryferia
Inwestycje, a ich wpływ na sytuacje gosp w krajach 3. świata
Akumulacja kapitału na świecie
Należy pamiętać jednak o tym, ze badania na systemem światowym muszą uwzględniać

(…)

… polityki globalnego zysku, którą prowadzą korporacje ponadnarodowe
Grupy problemów globalnych:
Ogólnospołeczne -wojna, zacofanie
Człowiek i społeczeństwo - postęp naukowy, kultura, demografia, zdrowie
Człowiek i przyroda - zasoby, ekologia, żywność
Światowy system globalny
Raport U - Thana - sekretarza ONZ - l. 70. wymieniono: zbrojenia, eksplozję demograficzną, zagrożenia ekologiczne, różnice w rozwoju…
… w światowy system Bank Rozrachunków Międzynarodowych BIS (Bazylea) - promocja współpracy krajowych centrów bankowych
1957 - 58 - wprowadzenie swobodnej wymienialności walut, która objęła nie tylko państwa europejskie - początek eurorynku pieniężnego. Wg Duwendaga ośrodki eurorynku pieniężnego powstały w krajach gdzie nie ma barier dla międzynarodowych transferów, a operacje w walutach obcych nie podlegają…
…:
Greenpeace - ochrona środowiska
Amnesty
Twórcy analizy organizacji oddolnych: International Dialogue on the Transition to Global Society - krytyka definicji problemów globalnych podawanych przez rożne komisje niezależne. Dla organizacji działających od dołu celem jest: odnowa sił społecznych, dostęp zwykłych ludzi do potrzebnych bogactw, dostęp do demokracji lokalnej, narodowych i ponadnarodowych instytucji…
… od Sahary. 47 państw o ponad 600 mln ludność
Cały czas konflikty wewnętrzne i katastrofy naturalne. Źródło niewolników dla obu Ameryk
RPA i Zimbabwe - bardzo dużo białych - europejski system organizacji rządów
Kongo i Nigeria - nacjonalizm czarnych 1948 - 1991 - apartheid - czas odrodzenia nacjonalizmu Burów, skrajna segregacja rasowa i dyskryminacja ludności niebiałej
l. 70 - państwa świata zaczynają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz