Kapital spoleczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2884
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapital spoleczny - strona 1

Fragment notatki:

Kapital Spoleczny /cenzura/ konspekt opracowanie definicje. Globalizacja w nowej erze spis ksiazek, socjologia, globalne trendy
Niski poziom zaufania w społeczeństwie prowadzi do powstania dwupoziomowego systemu moralności, gdzie dobre postępowanie rezerwowane jest dla rodziny i osobistych przyjaciół, a stanowczo niższy standard zachowania prezentowany jest w sferze publicznej - pisze Francis Fukuyama Promień zaufania Kapitał społeczny i społeczeństwo obywatelskie Kapitał społeczny ma istotne znaczenie dla skutecznego funkcjonowania współczesnej gospodarki i jest warunkiem sine qua non stabilnej liberalnej demokracji. Jest kulturowym komponentem współczesnego społeczeństwa, które od czasów Oświecenia kształtowane jest na bazie formalnych instytucji, reguł prawnych i racjonalizmu[i]. Budowanie kapitału społecznego jest najczęściej postrzegane jako zadanie dla reform ekonomicznych ,,drugiej generacji’’, ale w odróżnieniu od polityki gospodarczej, czy nawet instytucji ekonomicznych, kapitał społeczny nie może być w prosty sposób tworzony czy kształtowany przez politykę publiczną. Ten artykuł zawiera definicję kapitału społecznego, analizę jego funkcji ekonomicznych i politycznych oraz jego źródła i sugestie, jak może być pielęgnowany i rozwijany. I. Czym jest kapitał społeczny? Choć sformułowano już wiele definicji kapitału społecznego, duża ich część dotyczy raczej manifestacji kapitału społecznego niż jego istoty. W tym tekście będę używał następującej definicji: kapitał społeczny jest nieformalną normą, o różnych konkretnych przejawach, która sprzyja współpracy między dwiema lub większą liczbą osób. Zakres norm tworzących kapitał społeczny rozciąga się od wzajemności między dwojgiem przyjaciół, aż do złożonych i obszernie opracowanych doktryn w rodzaju chrześcijaństwa czy konfucjanizmu. Normy muszą przejawiać się w posta

5. Społeczeństwo obywatelskie
Alting von Geusau, Frans A. M. 1996. Społeczeństwo liberalne i rządy prawa. W: Społeczeństwo liberalne. Rozmowy w Castel Gandolfo. Krzysztof Michalski (oprac.). Kraków-Warszawa. Wydawnictwo ZNAK, Fundacja im. S. Batorego.
Arendt, Hannah. 1999. O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie. Warszawa. Fundacja Alatheia
Backer, R. 2002. Społeczeństwo obywatelskie w procesie stawania się. Casus społeczności Torunia. W: Edmund Mokrzycki, Andrzej Rychard, Andrzej Zybertowicz . Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej demokracji. Warszawa. Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
Bary de, W. Theodere. 1994. Konfucjanizm i społeczeństwo obywatelskie. W: Społeczeństwo liberalne. Rozmowy w Castel Gandolfo. Krzysztof Michalski (oprac.). Kraków-Warszawa. Wydawnictwo ZNAK, Fundacja im. S. Batorego.
Białas, Tomasz i Bogdan Nogalski. 1998. Organizacje non-profit jak ważny element społeczeństwa obywatelskiego. „Zaszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji” 2.
Bobbio, Norberto. 1997. Społeczeństwo obywatelskie. W: Ani książę, ani kupiec: Obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej. Jerzy Szacki (red.). Kraków-Warszawa. Wydawnictwo ZNAK, Fundacja im. S. Batorego.
Bockenforde, Ernst-Wolfgang. 1994. Idea ładu społecznego i politycznego w Rewolucji Francuskiej. W: Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo. Krzysztof Michalski (oprac.). Kraków-Warszawa. Wydawnictwo ZNAK, Fundacja im. S. Batorego.
Bodnar, Artur. 1989. Idee społeczeństwa obywatelskiego. Problemy interpretacyjne. W: Wielkie tematy myśli politycznej i politologicznej. Warszawa. COM SNP.
Bokajło, Wiesł ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz