Filozofia współczesna-program wykładów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia współczesna-program wykładów - strona 1 Filozofia współczesna-program wykładów - strona 2

Fragment notatki:

Wykład daje możliwość zapoznania się ze współczesnymi (powojennymi) koncepcjami filozoficznymi. Warunki zaliczenia: kontrola obecności, końcowe zaliczenie pisemne w formie testu lub egzamin ustny. I SEMESTR 2.10.2012 (3.10.201012) Tematyka wykładu: wprowadzenie 9.10.2012 (10.10.2012) Podstawowe nurty dwudziestowiecznej filozofii: fenomenologia, hermeneutyka, strukturalizm, filozofia analityczna Fenomenologia, Pomiędzy strukturą a historią, Historia i jej rozumienie, Gottlob Frege i Początki filozofii analitycznej, [w:] Emerich Coreth, Peter Ehlen, Gerd Haeffner, Friedo  Ricken, Filozofia XX wieku, przekład Marian L. Kalinowski Wydawnictwo Antyk, Kęty 2004, s. 7-34,  65-71, 72-82, s. 127-147. 16.10.2012 (17.10.2012) Kryzys współczesnej filozofii, analiza źródeł kryzysu: ideologia a filozofia Hannah Arendt, Prawda i polityka, [w:] Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, Aletheia, Warszawa 1994, s. 267-308. 23.10.2012 (24.10.2012) Kryzys współczesnej filozofii, analiza źródeł kryzysu: totalność filozofii Karl Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, T. 2, Wysoka fala proroctw : Hegel, Marks i następstwa,  przekład Tadeusz Korczyc, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1987, rozdział 23 30.10.2012 (31.10.2012) Współczesny stan kultury: ponowoczesność Zygmunt Bauman, Ponowoczesność, czyli dekonstruowanie nieśmiertelności, [w:] Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. Stanisław Czerniak i Andrzej  Szahaj, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1996, s.143 -168 6.11.2012 (7.11.2012) Idea polityki filozoficznej Jean-François Lyotard, Odpowiedź na pytanie: Co to jest ponowoczesność? [w:] Postmodernizm dla dzieci: korespondencja 1982-1985, przekład Jacek Migasiński, Aletheia, Warszawa 1998, s. 7-28 Wolfgang Welsch, Mowa, konflikt, rozum. Prezentacja i krytyka Lyotardowskiej koncepcji Postmodernizmu [w:] Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. Stanisław Czerniak i Andrzej  Szahaj, Instytut Filozofii i Socjologii PAN,, Warszawa 1996, s. 59-82 13.11.2012 (14.11.2012) Kategorie tożsamości oraz różnicy Jacques Derrida, Kres człowieka, [w:] Pismo Filozofii, przekład Paweł Pieniążek, Inter Esse, Kraków 1992, s. 129-160. 20.11.2012 (21.11.2012) Tożsamość indywidualna oraz zbiorowa Charles Taylor, Etyka autentyczności, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak - Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa 1996, s. 39-48 27.11.2012 (28.11.2012) Demokracja zamiast filozofii Richard Rorty, Pierwszeństwo demokracji wobec filozofii, [w: ]Obiektywność, relatywizm i prawda. Pisma filozoficzne. Tom I, przekład. Janusz Margański, Aletheia 1999, s. 262-291 4.12.2012 (5.12.2012) Współczesne koncepcje sprawiedliwości John Rawls, Teoria sprawiedliwości, przekład Maciej Panufnik, Jarosław Pasek, Adam Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 86-93 11.12.2012 (12.12.2012) Komunikacja oraz porozumienie Jurgen Habermas: Moderna - nie dokończony projekt, [w:] Postmodernizm

(…)

… 11.12.2012 (12.12.2012) Komunikacja oraz porozumienie Jurgen Habermas: Moderna - nie dokończony projekt, [w:] Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. Stanisław Czerniak i Andrzej  Szahaj, Instytut Filozofii i Socjologii PAN,, Warszawa 1996, s. 273-298 18.12.2012 (19.12.2012) Feminizm oraz filozofia feministyczna Will Kymlicka, Feminizm, [w:] Współczesna filozofia polityczna, przekład Andrzej Pawelec…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz