Filozofia współczesna

note /search

Podstawowe nurty dwudziestowiecznej filozofii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1379

9.10.2012  (10.10.2012) Podstawowe nurty dwudziestowiecznej filozofii: fenomenologia, hermeneutyka, strukturalizm, filozofia analityczna Fenomenologia, Pomiędzy strukturą a historią, Historia i jej rozumienie, Gottlob Frege i Początk...

Hannah Arendt

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2534

Hannah Arendt (1906-1975) w Korzeniach totalitaryzmu (1951) wskazywała, że aby opisać dramat masowej zagłady, trzeba sięgnąć po pojęcie zła. Obok klasycznych już dziś form złych ustrojów, takich jak tyrania, oligarchia czy wadliwa demokracja...

Idea polityki filozoficznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

6.11.2012 (7.11.2012) Idea polityki filozoficznej Jean-François Lyotard, Odpowiedź na pytanie: Co to jest ponowoczesność? [w:] Postmodernizm dla dzieci: korespondencja 1982-1985, przekład Jacek Migasiński, Aletheia, Warszawa 1998, s. 7-28 Wolfgang Welsch, Mowa, konflikt, rozum. Prezentacja i krytyk...

Karl Raimund Popper - Proces naukowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1204

Karl Raimund Popper (1902 -1994) - filozof specjalizujący się w filozofii nauki i filozofii społeczno-politycznej. Jego system filozoficzny został przez niego samego nazwany racjonalizmem krytycznym. Sformułował zasadę falsyfikowalności jako kryterium naukowości oraz koncepcję społeczeństwa otwarte...

Kategorie tożsamości I różnicy Jacques Derrida

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1330

13.11.2012 (14.11.2012)  Kategorie tożsamości I różnicy Jacques Derrida, Kres człowieka, [w:] Pismo Filozofii, przekład Paweł Pieniążek, Inter Esse, Kraków 1992, s. 129-160. Pojęcie dekonstrukcji ma różne znaczenia: szerokie i wąskie -techniczne...

Kultura autentyczności - źródła

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

20.11.2012  (21.11.2012) Tożsamość indywidualna I zbiorowa Charles Taylor, Etyka autentyczności, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak - Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa 1996, s. 39-48 Charles Taylor (ur. 5 li...

Postmodernizm a filozofia-Zygmunt Bauman

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2422

Zygmunt Bauman, Ponowoczesność, czyli dekonstruowanie nieśmiertelności, [w:] Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. Stanisław Czerniak i Andrzej  Szahaj, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1996, s.143 -168 Apoteoza nauki zainicjowana jako program społeczny w czasach Oświecenia, z...

Filozofia współczesna-program wykładów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1365

Wykład daje możliwość zapoznania się ze współczesnymi (powojennymi) koncepcjami filozoficznymi. Warunki zaliczenia: kontrola obecności, końcowe zaliczenie pisemne w formie testu lub egzamin ustny. I SEMESTR 2.10.2012 (3.10.201012) Tematyka wykładu: wprowadzenie 9.10.2012 (10.10.2012) Podstawowe nur...

Derrida - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 847
Wyświetleń: 2177

13.11.2012 (14.11.2012)  Kategorie tożsamości I różnicy Jacques Derrida, Kres człowieka, [w:] Pismo Filozofii, przekład Paweł Pieniążek, Inter Esse, Kraków 1992, s. 129-160. Pojęcie dekonstrukcji ma różne znaczenia: szerokie i wąskie -techniczne....