Filozofia współczesna - strona 2

note /search

Hannah arendt - omówienie - Ideologia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 826

Hannah Arendt (1906-1975) w Korzeniach totalitaryzmu (1951) wskazywała, że aby opisać dramat masowej zagłady, trzeba sięgnąć po pojęcie zła. Obok klasycznych już dziś form złych ustrojów, takich jak tyrania, oligarchia czy wadliwa demokracja,...

Lyotard - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

6.11.2012 (7.11.2012) Idea polityki filozoficznej Jean-François Lyotard, Odpowiedź na pytanie: Co to jest ponowoczesność? [w:] Postmodernizm dla dzieci: korespondencja 1982-1985, przekład Jacek Migasiński, Aletheia, Warszawa 1998, s. 7-28 Wolfgang Welsch, Mowa, konflikt, rozum. Prezentacja i krytyka...

Postmodernizm, bauman - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1197

Zygmunt Bauman, Ponowoczesność, czyli dekonstruowanie nieśmiertelności, [w:] Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. Stanisław Czerniak i Andrzej  Szahaj, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1996, s.143 -168 Apoteoza nauki zainicjowana jako program społeczny w czasach Oświecenia, z...

Taylor - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 777

20.11.2012  (21.11.2012) Tożsamość indywidualna I zbiorowa Charles Taylor, Etyka autentyczności, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak - Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa 1996, s. 39-48 Charles Taylor (ur. 5 lis...

Karl Raimund Popper - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 560

Karl Raimund Popper (1902 -1994) - filozof specjalizujący się w filozofii nauki i filozofii społeczno-politycznej. Jego system filozoficzny został przez niego samego nazwany racjonalizmem krytycznym. Sformułował zasadę falsyfikowalności jako kryterium naukowości oraz koncepcję społeczeństwa otwarte...

Naturalizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1575

Nowe idee jaskrawiej i wcześniej wystąpiły nie w filozofii, ale w literaturze powieściowej. Kierunkiem panującym był wówczas naturalizm (związany ze scjentyzmem w filozofii). Jeszcze przed rokiem 1880 literatura zaczęła zmieniać tę postawę. Pojawili się: Ibsen, Dostojewski, Tołstoj, Maeterlinck j...

Rozwój filozofii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1092

Wydarzenia filozoficzne szły w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku tak prędko, że można w nich już odróżnić trzy odrębne fazy. 1) Faza pierwsza (1900-1918) (James, Bergson, Croce, Rickert) trwająca do I w.ś. w dużej mierze była fazą reakcji przeciw myśli XIX wieku. Głównie była polemiczna, kryt...

Irracjonalizm Nietzschego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1841

Irracjonalizm Nietzschego (1844-1900) . * Irracjonalizm - pogląd filozoficzny głoszący, że rzeczywistościi nie da się poznać w racjonalny sposób, przypisujący najwyższą wartość pozarozumowym środkom poznawczym; odmiana idealizmu epistemol...

Relatywistyczna teoria poznania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1918

Relatywistyczna teoria poznania . Przejęty biologicznymi teoriami swoich czasów Nietzsche był przekonany, że wszystkie czynności i wytwory ludzi uwarunkowane są potrzebami życiowymi. Poznanie nie stanowi wyjątku. Ono również służy zadaniom pra...

Krytyka moralności współczesnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

Krytyka moralności współczesnej. Nietzsche był przeciwnikiem współczesnej moralności. Według niego współczesna moralnośc opiera się na trzech założeniach: 1) założenie równości: wszyscy są równi, mają równe prawa i obowiązki; 2) założenie wolności: każdy powinien być wolny, byle nie stawał na dro...