Karl Raimund Popper - Proces naukowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Karl Raimund Popper - Proces naukowy - strona 1 Karl Raimund Popper - Proces naukowy - strona 2

Fragment notatki:

Karl Raimund Popper (1902 -1994) - filozof specjalizujący się w filozofii nauki i filozofii społeczno-politycznej. Jego system filozoficzny został przez niego samego nazwany racjonalizmem krytycznym. Sformułował zasadę falsyfikowalności jako kryterium naukowości oraz koncepcję społeczeństwa otwartego. Koło Wiedeńskie kontynuowało pomysły epistemologiczne Ernesta Macha - odrzucało wszelkie elementy metafizyczne. Źródłem poznania miały być czyste fakty, sprawozdawane przy pomocy tzw. "zdań protokolarnych". Metodą naukową - indukcja. Kryterium prawdziwości - weryfikacja. Proces naukowy miał przebiegać następująco: 1. Zbieramy dane. 2. Uogólniamy budując teorię. 3. Szukamy danych potwierdzających teorię (weryfikacja). Popper odwrócił program  "Obserwacja stu łabędzi nie dowodzi tezy, że wszystkie łabędzie są białe. Za to obserwacja jednego czarnego obala tę tezę". Dla Poppera punktem wyjścia jest teoria. Metodą naukową - dedukcja. Proces naukowy wg Poppera wygląda zaś następująco: 1. Budujemy teorię. 2. Szukamy danych przeczących jej (staramy się ją sfalsyfikować). 3. Dobre teorie to takie, które przetrwają próbę falsyfikacji. Dla Poppera teoria naukowa - to teoria falsyfikowalna (tzn. możliwa do sfalsyfikowania). Popper odrzucał naukowość marksizmu, bo nie ma takiego faktu społecznego, którego wystąpienie spowodowałoby zarzucenie tego kierunku przez jego wyznawców. W przypadku marksizmu i innych koncepcji, które Popper nazwał teoriami historycystycznymi występuje w nich jakaś "przewodnia" teoria natury metafizycznej, która jest przyjmowana na wiarę i która nie może być praktycznie w żaden sposób sfalsyfikowana. Teoria ta "tłumaczy" wszelkie zjawiska, w jeden zunifikowany sposób i rzekomo stosując ją można przewidzieć ogólny przebieg przyszłych zdarzeń. Ponadto, ta teoria działa bezwzględnie, niezależnie od ludzkiej woli, choć zwykle dotyczy ona ludzkich zachowań. Np. wg marksistów cała historia ludzkości da się wyjaśnić w kategoriach walki klas. Nawet jeśli aktualny przebieg historii zdaje się zaprzeczać teorii, to wg marksistów i innych historycystów jest to tylko "chwilowy" zwrot, po którym historia z pewnością wejdzie na "właściwe tory". Tak skonstruowane teorie, mimo że czasem wychodzą z wcześniejszej obserwacji i uogólniania prawdziwych faktów, nie są w istocie naukowe, gdyż nie można ich sfalsyfikować. Bardzo wpływowa okazała się także książka Karla Poppera „Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie”, przedstawiająca Platona, Hegla i Marksa jako propagatorów zamkniętego systemu, odrzucających indywidualizm. Popper nazywa społeczeństwo magiczne, plemienne czy kolektywne społeczeństwem zamkniętym gdyż sposoby postępowania w obszarze takiego społeczeństwo są niezmiennie określone przez rytuał, obyczaj, coś w

(…)

… jest zorganizowane w określony sposób i jego organizacja nie jest poddawana w wątpliwość, wzorce zachowań są powielane i naśladowane. Społeczeństwem otwartym Karl Popper nazywa takie społeczeństwo, w którym jednostka ma prawo do osobistych decyzji. W takim społeczeństwie wiele jednostek dąży do awansu społecznego, co może prowadzić do walk pomiędzy jednostkami czy grupami społecznymi - walk takich…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz