Od modernizacji do globalizacji wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1988
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Od modernizacji do globalizacji wykłady - strona 1 Od modernizacji do globalizacji wykłady - strona 2 Od modernizacji do globalizacji wykłady - strona 3

Fragment notatki:


OD MODERNIZACJI DO GLOBALIZACJI - WYKŁADY
Wykład 1. 4.03.2009 * Kraje Trzeciego Świata: brak podstawowej opieki medycznej , wysoki poziom śmiertelności dzieci , niedożywienie, niestabilna sytuacja gospodarcza , choroby: odra, biegunka, malaria, tężec, koklusz * Kraje Pierwszego Świata: otyłość, stabilizacja społeczno-gospodarcza , opieka społeczna, wzrost gospodarczy
* Spodziewana długość życia (HDI): średnio na świecie - 66 lat
Kraje słabo rozwinięte - 54,5
Średnio rozwinięte - 68,5
Kraje najbogatsze - 79,95
* Dzietność: Kraje słabo rozwinięte - 6
Średnio rozwinięte - 3,5
Kraje najbogatsze - 2
* Dochody: Kraje słabo rozwinięte - 307 $
Średnio rozwinięte - 2.350 $
Kraje najbogatsze - 22.000 $
Najważniejsze procesy we współczesnym świecie :
Konsolidacja światowej gospodarki - regionalizacja gospodarki, globalizacja odbywa się na w obrębie triady : Europa Zachodnia, Azja, USA z Meksykiem
Fragmentaryzacja sfery politycznej - coraz więcej państw
Raptowny wzrost demograficzny - co minutę rodzi się 275 osób, 90% urodzeń - kraje biedne
Wzrastająca świadomość ekologiczna
Polaryzacja szans życiowych
Teorie modernizacji i ich krytyka: Od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego
Społeczeństwo tradycyjne - przedprzemysłowe, proste
Przekonanie o bezsilności człowieka wobec środowiska naturalnego
Ludzie przypisani do pozycji społecznych
Niski poziom potrzeby osiągania
Bardzo niski poziom ruchliwości społecznej
Niski poziom scholaryzacji
Niski poziom urbanizacji
Wskaźniki tradycjonalizmu Parsonsa :
Preskrypcja - działalność ludzi zmierza przede wszystkim do utrwalenia konformizmu, który jest oparty na tradycji
Askrypcja - powoływanie do zajmowania ważnych ról - efekt uświęconego tradycją rytuału
Funkcjonalna całościowość - pomiędzy przedstawicielami rozmaitych instytucji i petentami tych instytucji istnieją zależności osobiste
Partykularyzm - ludzie w swoich ocenach dotyczących innych ludzi lub rzeczy i zjawisk kierują się swoim osobistym stosunkiem do nich
Afektywność - przejawia się w działalności, która niesie piętno sacrum, są warunkowane partykularnym postrzeganiem świata i uniwersalnym systemem wartości
Wykład 2 11.03.2009 ** Społeczeństwo tradycyjne według Rostowa : Dynastyczne Chiny


(…)

… - globalizacja przestępczości zorganizowanej
- mobilność kapitału
- elastyczność i mobilność - unikanie kontroli państwowej *Domeny działania przestępczej gospodarki:
handel narkotykami (biznes rocznie wart 500 mld $)
handel bronią
handel materiałami nuklearnymi
przemyt imigrantów
handel ludźmi - zyski z tego doganiają zyski z handlu narkotykami ( w latach 90tych w Azji - 33mln ofiar)
handel organami
pranie brudnych pieniędzy
*Etapy prania brudnych pieniędzy:
Wybieramy kraj (np. Malta, Lichtenstein, Szwajcaria) Smurfing - polega na przelewaniu kwot nie większych niż 999.999 z konta na konto
Layering - zatarcie śladów, zgubić trop - elektroniczne transfery pieniędzy
Integracja - wprowadzenie wypranych pieniędzy do gospodarki np. kupno akcji, nieruchomości.
*Korupcja:
- zjawisko stare jak świat - synonim łapówki; demoralizacja reguł, społecznego podziału dóbr - zjawisko, które występuje w każdej nawet najmniejszej złożonej społeczności; proceder powszechny w perspektywie historycznej i geograficznej - Konstytucja USA: łapówkarstwo i zdrada stanu są wymienione jako powodu do wszczęcia impeachmentu (oskarżenia)
**Czy więcej korupcji?
*Koniec zimnej wojny, a wraz z nią koniec hipokryzji rządów państwa…
… przyspieszenie przepływu obrazów, ludzi, pieniędzy, technologii w skali globalnej (Appadurai 1990)
integracja krajów i obywateli świata, dokonująca się w redukcji kosztów transportu i komunikacji oraz zniesienia barier granicznych, który to proces umożliwia swobodny przepływ kapitału, wiedzy i siły roboczej (Stiglitz 2007)
globalne trendy nie prowadzą do kompletnej integracji poprzez kopiowanie modeli uważanych…
… międzynarodowych transakcji handlowych - płacenie różnego rodzaju opłat manipulacyjnych dających przewagę korumpujących firm nad konkurencją - zapewnienie sobie uprzywilejowanego dostępu do lukratywnych kontaktów
Prywatyzacja - asymetria informacji, o której pisał Stiglitz, np. prywatyzacja Gazpromu w Rosji - zakup akcji tej firmy przez wtajemniczonych za bardzo niską cenę
*Przykłady korupcji na wielką skalę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz