Wykład - Globalizacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Globalizacja - strona 1 Wykład - Globalizacja - strona 2 Wykład - Globalizacja - strona 3

Fragment notatki:

Globalizacja
To proces zachodzący w współczesnym świecie poprzez rozwój telekomunikacji i stosunków gospodarczych, który polega na powstawaniu coraz ściślejszych związków pomiędzy odległymi krajami, przede wszystkim ekonomicznych. Globus - łać. Kula bryła
Global - ang. Zasięg ogólnoświatowy
Globalizacja to tworzenie strategii międzynarodowych, poprzez organizację działań mających na celu ekspansję zagraniczną i działania na skalę światową. Jest to wyższy, bardziej zaawansowany i złożony etap procesu umiędzynaradawiania działalności gospodarczej. Proces ten jest pojmowany ogólnie, jako rozszerzenie działalności krajowych przedsiębiorstw za granicą. Został on zapoczątkowany na szerszą skalę w XIV w. w raz z rozwojem kompanii zamorskich. Triada - Europa zachodnia, Ameryka północna, część Azji południowo-wschodniej. Do zachodnioeuropejskiego członu zaliczane są kraje europejskiego obszaru gospodarczego - UE, Norwegia, Islandia i Szwajcaria + 5 mini państw. Ameryka północna to Kanada i USA, a człon azjatycki to Japonia, Korea południowa, Singapur i Chiny, należy też dodać Australię i Nową Zelandię. Państwa te są głównym członkiem działań gospodarczych na świecie.
Internacjonalizacja: odnosi się do całości przepływy surowców naturalnych, półfabrykatów, gotowych wyrobów, usług, środków finansowych, pomysłów czy też idei pomiędzy dwoma lub 3 państwami. Autarkia gospodarcza
Międzynarodowa integracja gospodarcza
Jest to proces scalania narodowych potencjałów gospodarczych w jeden potencjał międzynarodowy. Transnacjonalizacja gospodarki
Jest to stopień powiązań gospodarki z gospodarką światową. Głównie poprzez działania korporacji transnarodowych. Mcdonaldyzacja - niezależnie od miejsca pobytu otrzymamy ten sam produkt - standardowy, globalna unifikacja potrzeb w stosunku do pewnych towarów i usług. Efektywność przejścia z jednej formy do drugiej, kalkulacyjność, przewidywalność, manipulacyjność. Plusem jest przystępność towarów, poziom cen jest porównywalny. Wszyscy są traktowani tak samo - niezależnie od cech. Wymiary globalizacji
Wzrost sektora usług: jest to I widoczny wymiar współczesnej globalizacji, jest to tendencja od XIX wieku. Usługi osobiste - edukacja, rozrywka itp., ogólne, czyli masmedia, bankowe itp. Finanse: rozwój działalności finansowej. Korporacja transnarodowe.
Społeczeństwo gdzie wygrywający zabiera wszystko - nie ma na świecie miejsca dla kilku najlepszych.
Homofinansierus: ma cel, jakim jest zdobywanie finansów zachowując ostrożność przedstopiem ryzyka i rentownością działań.
Szkoły myślenia o tym zjawisku:

(…)

… kulturowych, wyprawy handlowe. Rewolucja przemysłowa. Zmiany techniczne - druga rewolucja przemysłowa - tania produkcja metali itp. Kanał Panamski. I Wojna Światowa, wielki kryzys, zmiany polityczne po II Wojnie Światowej - bipolarność, komunizm itp. Światowa organizacja handlu, upadek ZSRR, Korporacje, jako element globalizacji
Korporacje międzynarodowe, transnarodowe. Przedsiębiorstwa wielonarodowe. KTN…
… mają zdolność organizowania i koordynowania realizacji działań i funkcji tworzących wartość rozproszonych powiązanych gospodarczo przedsiębiorstw. Korporacje stosują ponadgraniczne strategie, które cechuje wysoki stopień specjalizacji i integracji globalizacyjnej, oraz globalna skala działalności z dostosowaniem lokalnym. Korporacje szybko wykorzystują nadarzające się okazje, wdrażają organizacyjne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz