Globalizacja - strona 2

note /search

Globalizacja - korporacje 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1141

Teoria przewag monopolistycznych KTN (1) Autorzy teorii przewag monopolistycznych szczegółowo przeanalizowali różnorodne ich rodzaje. Zazwyczaj wyróżnia się 4 typy przewag KTN , tj. przewagę finansową, technologiczną, menedżerską i marketingową. • Przewaga finansowa KTN: Dysponowanie ogromnym w...

Globalizacja - korporacje 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1036

Korporacje transnarodowe (KTN) Miejsce KTN w naukach ekonomicznych Definicje KTN Cechy KTN Cele teoretycznych rozważań nad KTN Teoria przewag monopolistycznych KTN Teoria produkcji międzynarodowej KTN Paradygmat OLI i jego elementy Przewagi własnościowe KTN Przewagi lokalizacyjne KTN Prze...

Globalizacja - niekompletność globalizacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3297

Niekompletność globalizacji Niekompletność globalizacji ekonomicznej Niekompletność polityczna globalizacji Czynniki wpływające na proces globalizacji Sposoby rozwiązywania problemu niekompletności globalizacji Antyglobaliści i alterglobaliści swoboda przepływu towarów w niedostatecznym zak...

Polityka rolna UE 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

Znaczenie rolnictwa dla gospodarki i społeczeństwa Unii Europejskiej (5)  prostsza, bardziej zrozumiała polityka rolna, która jasno rozgranicza decyzje wspólne (Unii) od tych jakie powinny pozostać w kompetencjach krajów członkowskich,...

Polityka rolna UE - Fazy regionalizacji gospodarczej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej Fazy regionalizacji gospodarczej w Europie 1. Znaczenie rolnictwa dla gospodarki i społeczeństwa Unii Europejskiej 2. Przyczyny wprowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej 3. Cele Wspólnej Polityki Rolnej 4. Etapy Wspólnej Polityki Rolnej 5. Kierunki ...

Problemy globalne 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1288

Podstawowe problemy globalne (1) Niedożywienie, głód; Niebezpieczeństwo wojny nuklearnej; Niekontrolowany przyrost ludności; Wyczerpywanie zasobów energii i surowców; Kryzys zadłużeniowy; Sytuacja krajów rozwijających się; Zagrożenie środowiska naturalnego (niszczenie powłoki ozonowej, nisz...

Globalizacja - pojęcie regionalizacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2464

Konsensus Waszyngtoński jako wytyczna dla krajów przeżywających trudności gospodarcze oraz transformujących się 2. Krytyka Konsensusu Waszyngtońskiego 3. Regionalizacja...

Globalizacja - mechanizm globalizacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1778

Rozumienie globalizacji Koncepcje globalizacji Przejawy globalizacji Przyczyny globalizacji Skutki globalizacji ROZUMIENIE GLOBALIZACJI: Prof. Władysław Szymański uważa, że globalizacja ekonomiczna jest procesem, polegającym na uwalnianiu rynku od barier granicznych wraz ze wszystkimi z te...

Globalizacja - przyczyny globalizacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2506

Przyczyny pierwotne  nasilenie się wewnętrznych (wewnątrz krajów wysokorozwiniętych) barier rozwoju gospodarczego, w tym przede wszystkim bariery popytu wewnętrznego,  różnicowanie warunków efektywności produkcji i inwestowania kapitału, w tym różnice w stopach zysku w różnych krajach. Prz...

Globalizacja - Bitcoin - 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Globalizacja
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1022

Jedna z pierwszych implementacji konceptu „kryptowaluty” • Cyfrowa (wirtualna), eksperymentalna waluta stworzona w 2009r. przez Satoshi'ego Nakamoto (postać nieaktywna, możliwy pseudonim); szczegóły techniczne opisane przez niego w artykule • Bitmoneta jest technicznie elektronicznym, indywidu...