Globalizacja - korporacje 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Globalizacja - korporacje 2 - strona 1 Globalizacja - korporacje 2 - strona 2 Globalizacja - korporacje 2 - strona 3

Fragment notatki:

Teoria przewag monopolistycznych KTN (1)
Autorzy teorii przewag monopolistycznych szczegółowo przeanalizowali
różnorodne ich rodzaje. Zazwyczaj wyróżnia się 4 typy przewag KTN ,
tj. przewagę finansową, technologiczną, menedżerską i marketingową.
• Przewaga finansowa KTN: Dysponowanie ogromnym własnym
kapitałem (nieporównywalnie większym niż firmy lokalne) oraz
korzystają z wielu zewnętrznych źródeł finansowania swej działalności.
• Przewaga technologiczna KTN: Sprowadza się ona do prowadzenia
własnych prac badawczo-rozwojowych, znajomości unikalnych
(chronionych patentami) metod i procesów produkcji, dysponowania
nowoczesnymi maszynami i urządzeniami technicznymi, wytwarzania
produktów o znanych markach itp..
Teoria przewag monopolistycznych KTN (2)
Przewaga menedżerska KTN: polega na posiadaniu bogatej wiedzy i
umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i organizacji pracy w
skali międzynarodowej, a zwłaszcza koordynacji działalności (od mikro- do
megaskali), planowania strategicznego, finansów (budżetowania) i księgowości
firmy, gromadzenia i wykorzystywania informacji, wykorzystania zasobów
ludzkich, systemów wynagrodzeń, pobudzania wydajności pracy i poprawy
efektywności itp.
• Przewaga marketingowa KTN: Strategie działalności marketingowej KTN
obejmują produkcję, politykę cen i dystrybucji, a także sferę komunikowania się z
otoczeniem (nie tylko docieranie do klientów).
W sumie powyższe cząstkowe przewagi składają się na przewagę konkurencyjną
poszczególnych KTN nad ich głównymi rywalami (tj. innymi KTN) oraz nad
lokalnymi firmami w krajach goszczących.
Teoria produkcji międzynarodowej KTN (1)
Najbardziej popularną teorią, która wyjaśnia w miarę
całościowo determinanty działalności KTN i motywy
podejmowania BIZ, jest bezsprzecznie eklektyczna
teoria produkcji międzynarodowej, której
autorem jest J.H. Dunning. Pierwszą jej wersję
przedstawił on w 1973 r.
Od tej pory ciągle ją modyfikuje, wzbogaca i
rozszerza o nowe aspekty.
Teoria produkcji międzynarodowej KTN (2)
Teoria Dunninga stanowiła od początku mistrzowską
kompilację (lub syntezę) i rozwinięcie dorobku trzech
wcześniejszych teorii cząstkowych.
Wykorzystując je, Dunning zaprezentował własną teorię,
która zwana jest paradygmatem OLI, od pierwszych liter
3 angielskich słów: ownership (O) - własność, location
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz