Globalizacja - korporacje 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Globalizacja - korporacje 1 - strona 1 Globalizacja - korporacje 1 - strona 2 Globalizacja - korporacje 1 - strona 3

Fragment notatki:

Korporacje transnarodowe (KTN)
Miejsce KTN w naukach ekonomicznych
Definicje KTN
Cechy KTN
Cele teoretycznych rozważań nad KTN
Teoria przewag monopolistycznych KTN
Teoria produkcji międzynarodowej KTN
Paradygmat OLI i jego elementy
Przewagi własnościowe KTN
Przewagi lokalizacyjne KTN
Przewagi internalizacyjne KTN
Korporacje transnarodowe (KTN)
11. Powstanie i rozwój KTN
12. Wzrost liczby KTN
13. Wiodąca rola KTN w gospodarce światowej
14. Relacje zysków przedsiębiorstw i PKB przed i w okresie
globalizacji
Miejsce KTN w naukach ekonomicznych
1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze (Ekonomia
międzynarodowa)
Finanse międzynarodowe
Globalizacja (w teorii i w praktyce)
Ekonomika (teorie) przedsiębiorstwa (teoria
umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa
Biznes międzynarodowy (teoria lokalizacji
działalności gospodarczej)
Zarządzanie przedsiębiorstwem (zarządzanie
międzynarodowe, fuzje i przejęcia transnarodowe
Definicje KTN
Eksperci OECD w 2000 r. zaproponowali następującą
definicję firm multinarodowych: „Pod terminem tym
rozumie się zwykle przedsiębiorstwa, mające siedzibę na
terytorium więcej niż jednego państwa i powiązane
ze sobą tak, że umożliwia to koordynowanie ich
działań w różnoraki sposób”. Podkreślali oni zarazem, iż
„stopień autonomii poszczególnych podmiotów w obrębie
przedsiębiorstwa wielonarodowego może być różny”
(podobnie jak różnorodny bywa charakter własności takich
podmiotów gospodarczych).
Definicje KTN
A. Zorska (SGH) zdefiniowała KTN jako
„przedsiębiorstwa, których działalność
przenika granice państw (nie zawsze
bardzo wielu) i jest organizowana,
integrowana i koordynowana przez centralę
w kraju macierzystym”.
Cechy KTN (1)
Cechy nadrzędne:
 suwerenność,
 globalna efektywność
Cechy KTN (2)
Cechy szczegółowe KTN:
cztery cechy strukturalne: złożoność,
rozproszenie, sieciowość i arbitraż,
cztery cechy procesowe: wiedza, specjalizacja,
integracja i elastyczność.
Cele teoretycznych rozważań nad KTN
1. Dlaczego jedne przedsiębiorstwa krajowe przekształcają się
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz