Globalizacja - pojęcie regionalizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2492
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Globalizacja - pojęcie regionalizacji - strona 1 Globalizacja - pojęcie regionalizacji - strona 2 Globalizacja - pojęcie regionalizacji - strona 3

Fragment notatki:

Konsensus Waszyngtoński jako wytyczna
dla krajów przeżywających trudności
gospodarcze oraz transformujących się
2. Krytyka Konsensusu Waszyngtońskiego
3. Regionalizacja gospodarcza - etap czy
alternatywa globalizacji?
4. Fazy regionalizacji gospodarczej w
Europie
Konsensus Waszyngtoński (1)
Dokument przedstawiony przez amerykańskiego
ekonomistę Johna Williamsona pod koniec lat
osiemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych,
zawierający 10 podstawowych punktów, które
powinny być realizowane w celu zapewnienia
stabilnego i zrównoważonego wzrostu i rozwoju
gospodarczego.
Utrzymanie dyscypliny finansowej,
2) Ukierunkowanie wydatków publicznych na
dziedziny, które gwarantują wysoką efektywność
poniesionych nakładów i przyczyniają się do
poprawy struktury podziału dochodów,
3) Reformy podatkowe ukierunkowane na
obniżanie krańcowych stóp podatkowych
i poszerzanie bazy podatkowej,
Liberalizacja rynków finansowych w celu
ujednolicenia stóp procentowych,
Utrzymywanie jednolitego kursu walutowego na
poziomie gwarantującym konkurencyjność,
Liberalizacja handlu,
Likwidacja barier dla zagranicznych inwestycji
bezpośrednich,
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
Deregulacja rynków w zakresie wchodzenia na
rynek i wspierania konkurencji,
10) Gwarancja praw własności
Zmodyfikowana wersja Konsensusu
Waszyngtońskiego
11) Wzmacnianie systemu finansowego poprzez
zwiększenie odporności kraju na kryzysy
walutowe,
12) Dbałość o system zabezpieczenia społecznego,
13) Wzmacnianie instytucjonalnych ram
funkcjonowania gospodarki,
14) Zwiększenie nakładów na edukację.
Krytyka Konsensusu Waszyngtońskiego (1)
Główne problemy wynikające z
wprowadzenia założeń Konsensusu:
Zbytnia liberalizacja rynków kapitałowych
skutkowała przepływem kapitału do państw
rozwijających się z państw, które narzuciły
Konsensus
2) Zbyt duży stopień liberalizacji handlu miał
negatywny wpływ na rozwój rodzimej gospodarki
Systemy zabezpieczeń socjalnych były zbyt mało sprawne
w kontekście wprowadzanych zmian, szczególnie na polu
prywatyzacji, co w efekcie przyczyniało się do niszczenia
miejsc pracy a nie tworzenia nowych,
Nadmierna surowość założeń „Konsensusu
Waszyngtońskiego” dławiła wzrost gospodarczy,


(…)

… regionalizację i globalizację
jest różnica w zasadach podziału.
Globalizacja prowadzi do dominacji kryterium
mikroekonomicznego,
czyli
rynkowo-
korporacyjnego (elitarnego)
Regionalizacja uzupełnia to kryterium o cele
makroekonomiczne (egalitarne)
Fazy regionalizacji gospodarczej w Europie
1)
2)
3)
4)
5)
Wolny handel (likwidacja ceł wewnątrz grupy
krajów),
Unia celna (jednolite cła dla krajów trzecich),
Wspólny rynek (swoboda przepływu czynników
produkcji),
Unia gospodarcza (wspólne polityki - rolna,
handlowa),
Unia walutowa (jedna waluta i jedna polityka
pieniężna).

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz