Globalizacja - przyczyny globalizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Globalizacja - przyczyny globalizacji - strona 1 Globalizacja - przyczyny globalizacji - strona 2 Globalizacja - przyczyny globalizacji - strona 3

Fragment notatki:

Przyczyny pierwotne
 nasilenie się wewnętrznych (wewnątrz krajów
wysokorozwiniętych) barier rozwoju gospodarczego, w
tym przede wszystkim bariery popytu wewnętrznego,
 różnicowanie warunków efektywności produkcji
i inwestowania kapitału, w tym różnice w stopach
zysku w różnych krajach.
Przyczyny wtórne
 rozwój nowych technologii teleinformatycznych,
 liberalizacja wymiany handlowej,
 kompatybilna infrastruktura biznesu,
 powstawanie nowych krajów, realizujących
równolegle procesy transformacji systemowej
w kierunku gospodarek rynkowych i udział w
procesie globalizacji.
SKUTKI:
Sprzyjanie rozwojowi procesów koncentracji.
Koncentracja ta dotyczy zarówno układów
gospodarczych jak i urbanistycznych.
Narastanie nierówności w stosunkach podziału
(W 1870 roku przeciętny dochód w krajach
najbogatszych w porównaniu z przeciętnym
dochodem w krajach najbiedniejszych był 11 razy
większy. W roku 1985 - 52 razy, a na początku XXI
wieku ok. 60 razy większy)
W USA, przeciętne roczne wynagrodzenie wzrosło,
po uwzględnieniu inflacji, z 32,5 tys. $ w roku 1970
do 35,8 tys. $ w roku 1999, czyli 10% w ciągu ok.
30 lat. Według Fortune Magazine, roczne dochody
szefów 100 największych firm amerykańskich
wzrosły jednak z 1,3 mln $ (stanowiło to 39-krotny
dochód przeciętnego robotnika) - do 37,5 mln $
(stanowiło to więcej niż 1000-krotny dochód
przeciętnego robotnika).
„Dużym zagrożeniem rozwoju procesu globalizacji,
o nieprzewidywalnych negatywnych skutkach, jest skala
spekulacyjnych transakcji. Może to doprowadzić do
globalnej katastrofy finansowej. Jest to realna groźba
dla światowego systemu gospodarczego, wynikająca
z lawinowego i niekontrolowanego przyrostu
spekulacyjnych obrotów krótkookresowymi instrumentami
na światowym rynku finansowym. Jest to rynek, który sam
się zasila i nakręca, podporządkowując sobie także inne
rynki: towarów, usług oraz pracy. Wypada zgodzić się ze
stwierdzeniem jednego z bankierów, że "świat finansów
wyemancypował się ze świata rzeczywistego"
Najpoważniejszym skutkiem i zarazem zagrożeniem dla
państwa, w procesie globalizacji, jest narastający chaos
w życiu społeczno-gospodarczym. Chodzi o
załamanie się starego porządku opartego na państwie
narodowym i nieukształtowanie się nowego porządku


(…)

… państwa istnieje
zasadnicza różnica.
Ułatwienie przepływu kapitału
technologicznego, ułatwienie kilkunastu krajom,
skok rozwojowy. Sukces w minionym półwieczu
odniosła Irlandia, która weszła do grupy krajów
najwyżej rozwiniętych w ciągu ponad 30 lat. Do
krajów, które przyspieszyły rozwój w ostatnich 30
latach należy: osiem azjatyckich - Chiny, Singapur,
Tajwan, Korea Płd, Hong-Kong, Tajlandia, , Japonia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz