Globalizacja - pojęcie i skutki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Globalizacja - pojęcie i skutki - strona 1

Fragment notatki:


Globalizacja - proces oznaczający zacieśnienie stosunków i wzrost współzależności w skali świata -Globalizacja oznacza, że świat, w który żyjemy, to w coraz większym stopniu „jeden świat", gdzie inni odczuwają skutki naszych działań, a my odczuwamy problemy globalne. Globalizacja to rzemiany systemów globalnych, zmiany zachodzące w życiu codziennym ludzi we wszystkich krajach świata, zarówno biednych, jak i bogatych. Globalizację jako zjawisko ekonomiczne , to pogląd zbyt uproszczony. Zjawisko globalizacji jest wypadkową procesów politycznych, gospodarczych, kulturowych i społecznych. Składają się na nie przede wszystkim postępy technik informacyjnych i komunikacyjnych, które zwiększyły szybkość i zasięg interakcji międzyludzkich na całym świecie. Na wzrost globalizacji składa się szereg czynników : zakończenie zimnej wojny i upadek sowieckiego komunizmu,rozwój międzynarodowych i regionalnych form sprawowania władzy przyczyniły się do zbliżenia poszczególnych krajów, rozpowszechnienie technik informacyjnych ułatwiło przepływ informacji w skali globu i poszerzyło światopoglądy. rozrosły się i nabrały znaczenia korporacje ponadnarodowe, tworząc sieci produkcji i konsumpcji, które oplatają świat i wiążą ze sobą jego rynki gospodarcze. 1 Globalizacja jest przedmiotem gorących sporów. Sceptycy uważają, że przecenia się jej znaczenie i że istniejące współcześnie współzależności mają swoje odpowiedniki w przeszłości. Niektórzy sceptycy zwracają ponadto uwagę na narastające zjawisko regionalizacji. Hiperglobalisci o globalizacji mówią inaczej. Ich zdaniem globalizacja jest rzeczywistą, a przy tym potężną siłą, która może całkowicie zredukować znaczenie rządów państw narodowych. Wg zwolenników koncepcji transformacji, globalizacja przekształca wiele aspektów istniejącego porządku światowego, w tym gospodarkę, politykę i stosunki społeczne, ale stare wzory nie znikają. Według Giddensa globalizacja jest napędzana przez trzy kluczowe czynniki :czynniki o charakterze politycznym upadek komunizmu sowieckiego, który nastąpił w wyniku szeregu rewolucji w Europie Wschodniej- rozwój międzynarodowych i regionalnych mechanizmów rządowych np. Unia Europejska, działalność organizacji międzyrządowych, czynniki o charakterze technologicznym - techniki informacyjne stworzyły możliwości kontaktu między ludźmi na całej kuli ziemskiej; jednostki posiadają świadomość globalną, zdając sobie sprawę, że ich odpowiedzialność społeczna nie kończy się wraz z ich granicą państwową czynniki o charakterze ponadnarodowym - korporacje międzynarodowe, korporacje międzynarodowe odpowiadają za 2/3 światowego handlu Skutki globalizacji

(…)

… zmieniającego się świata społecznego może okazać się największym wyzwaniem XXI wieku.

… przewidzieć i kontrolować jej skutki. Globalizacja stawia nas wobec nowych form ryzyka, różnych od tych, z jakimi ludzie mieli dotąd do czynienia. Globalizacja postępuje gwałtownie, ale nierównomiernie. Charakteryzuje ją rosnący rozziew między najbogatszymi a najbiedniejszymi krajami świata. Majątek, dochód, zasoby i konsumpcja światowa są skupione w krajach rozwiniętych, podczas gdy większość krajów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz