Globalizacja i pojęcie siły, ocena sceptyków - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Globalizacja i pojęcie siły, ocena sceptyków - omówienie - strona 1 Globalizacja i pojęcie siły, ocena sceptyków - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Globalizacja i pojęcie siły.
a) Źródłem siły są różne międzynarodowe organizacje, np. Bank Światowy, MFW;
b) Korporacje międzynarodowe wpływają na relacje międzynarodowe, to oddziałuje na SM;
c) Źródło siły nie jest zlokalizowane w jednym punkcie, może oddziaływać na społeczeństwo w innym punkcie;
d) denacjonalizacja siły - siły ponad granicami. Ich źródłem są aktorzy. To źródło siły militarnej, politycznej, ekonomicznej i kulturowej
e) globalizację należy odróżnić od umiędzynarodowienia i internacjonalizacji;
f) umiędzynarodowienie - odrębność państw jako terytorialne emanacje narodów o ściśle wyznaczonych granicach;
g) internarodowość - zakłada współpracę państw
h) globalizm - ponadpaństwowy
8. Współczesne globalizacje:
a) krytyka globalizacji po 11.09.2001 - na skutek tych wydarzeń wprowadzono ścisłe kontrole graniczne, podziały terytorialne, zwracanie uwagi na kultury;
b) kryzysy ekonomiczne - spowolniły zjawiska przepływu kapitału; państwa wracają do własnych źródeł bezpieczeństwa, stosowanie instrumentów protekcjonistycznych;
9. Główne tezy sceptyków
a) świat mniej zglobalizowany politycznie, gospodarczo, kulturowo niż w latach 1870-1914 (granice prawie nie istniały);
* stopień zagrożenia od I wojny światowej (pożyczki na uzbrojenie od USA, potem ogólnoświatowy kryzys gospodarczy 1921-33 -- państwa wpadły w spiralę długów;
* likwidacja parytetów złota
b) współczesny świat charakteryzuje nie tyle globalizacja, ale głównie rosnąca regionalizacja i internacjonalizacja
c) większość działań koncentruje się wokół grupy państw; większa część świata nie jest włączona w procesy globalizacji, odczuwa straty, są słabiej włączone niż w czasach kolonializmu
d) globalizacja jako samospełniająca się ideologia, umacnia hegemonię świata Zachodu, to sztuczny twór utrzymywany przez USA.
e) sceptycyzm tych tez:
- podstawowa słabość to fakt, że punktem ciężkości są kwestie ekonomiczne. Globalizację należy analizować szerzej. Dotyka różnych dziedzin życia. Są obszary bardziej zglobalizowane (gosp.) lub mniej (wojskowy aspekt)
- globalizacja wielowymiarowa przebiega wokół różnych wzorców
- asymetryczność - globalizacja nie zakłada uniwersalizmu -- nie wszystkie regiony w równym stopniu poddane są globalizacji
- Castels "Zmienna geometria" - kraje zamożne szybciej ulegają globalizacji niż kraje ubogie (Południe). Nie dotyczy tylko regionów, różnice widoczne są wśród różnych społeczności. Nie można oczekiwać, że ich efektem będzie zintegrowane społeczeństwo globalne, bo zaznaczają się przez integrujące pewne podziały, imperializm kulturowy. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz