Ekonomia globalna- egzamin Ślęzak Ewa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 5439
Wyświetleń: 28714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia globalna- egzamin Ślęzak Ewa - strona 1 Ekonomia globalna- egzamin Ślęzak Ewa - strona 2 Ekonomia globalna- egzamin Ślęzak Ewa - strona 3

Fragment notatki:

Ponadto, notatka zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: faza ożywienia, faza rozkwitu, faza spowolnienia, faza recesji, nierównowaga, globalna nierównowaga, globalizacja rynku pracy, globalizacja produkcji, usług, offshoring, outsourcing, insourcing, organizacje globalne. W notatce pojawiają się również organizacje takie jak: Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych, GATT, Układ Ogólny o Taryfach Celnych i Handlu, IMF, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, UNESCO, Organizacja do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury, WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, UNICEF, Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci, UNHCR, WMO, Światowa Organizacja Meteorologiczna, FAO, Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, IBRD, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, ILO, Międzynarodowa Organizacja Pracy, UNDP, Program Rozwoju ONZ. Kolejne organizacje pojawiające się w notatce to: WFP, Światowy Program Żywnościowy, UNEP, Program ONZ do Spraw Ochrony Środowiska, IAEA, Międzynarodowa Agencja do Spraw Energii Atomowej, WTO, Światowa Organizacja Handlu, UNIDO, Organizacja ONZ do Spraw Rozwoju Przemysłowego, Unia Europejska, EWWiS, Europejska Wspólnota Węgla i Stali, EWEA Europejska Wspólnota Energii Atomowej, NATO, Komisja Planowania Obrony, Komitet Wojskowy, EFTA, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Grupa Wyszehradzka, CEFTA, Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu, Rada Europy, Parlament Europejski. w notatce pojawiają się także: IMF, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, OBWE, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, ASEAN, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, NAFTA, Północno-Amerykański Układ o Wolnym Handlu, OECD, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OPEC, Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową, EOG, Europejski Obszar Gospodarczy, APEC, Stowarzyszenie Współpracy Krajów Azji-Pacyfiku, ECOWAS, Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej, AMC, Andyjski Wspólny Rynek, CARICOM, Wspólny Rynek Karaibski, CEPGL, Wspólnota Gospodarcza Krajów Wielkich Jezior, ALADI, Stowarzyszenie na Rzecz Ameryki Łacińskiej, Heksagonale.

Notatka porusza również zagadnienia takie jak: przeludnienie świata, wpływ globalizacji na zdrowie, globalny problem z wagą, przyczyny globalnej epidemii otyłości, globalizacja i środowisko naturalne.

W notatce wspomniane są też takie postacie jak: Antonhy Giddens, McLuhan, Z. Bauman, Grzegorz Kołodko, J. Mittelman, Bretton Woods.

1. ROZWÓJ - MODERNIZACJA- GLOBALIZACJA; 2. GLOBALIZACJA; W szerokiej i różnorodnej literaturze poświęconej globalizacji można znaleźć bardzo wiele definicji. Brakuje jednakże jednoznacznej definicji tego zjawiska, która nie powodowała by kontrowersji. Wynika to z faktu, iż globalizacja jest zjawiskiem wielopoziomowym, wielowymiarowym, dokonującym się w różnych dziedzinach życia.
Najprościej globalizacja określana jest jako proces kompresji świata w jedną przestrzeń, jako zjawisko ekonomiczne ze skutkami społecznymi i politycznymi . Szerzej, globalizacja jest to złożony proces dokonujący się w sferze społecznej, ekonomicznej, kulturowej i politycznej, przejawiający się w wielości powiązań i wzajemnych oddziaływań państw i społeczeństw na siebie. Antonhy Giddens /angielski kulturoznawca/ definiuje globalizację jako „intensyfikację stosunków społecznych o światowym zasięgu, która łączy różne lokalności w taki sposób, że lokalne wydarzenia kształto ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz