Polityka rolna UE - Fazy regionalizacji gospodarczej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka rolna UE - Fazy regionalizacji gospodarczej  - strona 1 Polityka rolna UE - Fazy regionalizacji gospodarczej  - strona 2 Polityka rolna UE - Fazy regionalizacji gospodarczej  - strona 3

Fragment notatki:

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej
Fazy regionalizacji gospodarczej w Europie
1.
Znaczenie rolnictwa dla gospodarki i
społeczeństwa Unii Europejskiej
2.
Przyczyny wprowadzenia Wspólnej Polityki
Rolnej
3.
Cele Wspólnej Polityki Rolnej
4.
Etapy Wspólnej Polityki Rolnej
5.
Kierunki ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej
6.
Fazy regionalizacji gospodarczej w Europie
Wolny handel (likwidacja ceł wewnątrz grupy
krajów),
Unia celna (jednolite cła dla krajów trzecich),
Wspólny rynek (swoboda przepływu
czynników produkcji),
Unia gospodarcza (wspólne, niektóre zasady
polityki podatkowej i pieniężnej),
Unia walutowa (jedna waluta i jedna polityka
pieniężna).
1)
2)
3)
4)
5)
Znaczenie rolnictwa dla gospodarki i
społeczeństwa Unii Europejskiej (1)
Niesłusznie rolnictwo traktowane jest wyłącznie jako sektor
produkcyjny, wytwarzający surowce przede wszystkim do produkcji
żywności oraz dla przemysłu.
J. K. Galbraith, charakteryzując francuski system agrarny za czasów
Ludwika XIV napisał: „Zarówno wtedy, jak i później
rolnictwo było we Francji czymś więcej niż tylko
zajęciem. Było czymś, co z całym przekonaniem
nazwalibyśmy dziś stylem życia. Było również w
niemałym zakresie czymś w rodzaju sztuki. Na przykład,
francuskie sery. Owoce i oczywiście wina miały
powszechnie uznaną, swoistą odrębność i jakość”.
Znaczenie rolnictwa dla gospodarki i
społeczeństwa Unii Europejskiej (2)
Rolnictwo ma dualny charakter i spełnia
następujące funkcje:
Ekonomiczno-produkcyjne - jest miejscem
pracy, źródłem dochodów i utrzymania ludności,
zajmuje się wytwarzaniem produktów na
potrzeby wyżywienia i potrzeby nieżywnościowe
(dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego,
włókienniczego, paliwowo-energetycznego,
1)
Znaczenie rolnictwa dla gospodarki i
społeczeństwa Unii Europejskiej (3)
2) Funkcje społeczno-ekologiczne, jako
matecznik dziejów ludzkich, rolnictwo
uczestniczy w tworzeniu systemu wartości,
kultywuje tradycje, obyczaje, obrzędy ludowe.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz