Globalizacja - mechanizm globalizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Globalizacja - mechanizm globalizacji - strona 1 Globalizacja - mechanizm globalizacji - strona 2 Globalizacja - mechanizm globalizacji - strona 3

Fragment notatki:

Rozumienie globalizacji
Koncepcje globalizacji
Przejawy globalizacji
Przyczyny globalizacji
Skutki globalizacji
ROZUMIENIE GLOBALIZACJI:
Prof. Władysław Szymański uważa, że globalizacja
ekonomiczna jest procesem, polegającym na
uwalnianiu rynku od barier granicznych wraz ze
wszystkimi z tego wynikającymi konsekwencjami.
Paradygmatem globalizacji, w tym rozumieniu, jest otwartość
gospodarek krajowych, czyli zanik granic dla alokacji czynników
produkcji, w tym zwłaszcza kapitału, zrywanie pęt dla kapitału
wiedzy i sprzężonego z nim kapitału fizycznego.
Najogólniejszą konsekwencją tego otwierania się jest tworzenie
nowego ładu ekonomicznego opartego na dominacji
rynku w skali całego Globu. Obecny rynek jest
globalnym rynkiem korporacyjnym
Jan Aart Scholte globalizację definiuje jako:
internacjonalizację produkcji i wymiany - która
opisuje wzrost międzynarodowej wymiany i
współzależności; wraz z rosnącymi strumieniami handlu i
inwestycji kapitałowych jest możliwość działania ponad
granicami państw,
 liberalizację - która oznacza znoszenie barier w handlu i
kontroli kapitału, stworzonych przez państwa, prowadzące
do otwarcia, bezgranicznej światowej gospodarki
uniwersalizację - która oznacza rozprzestrzenianie się
różnych podmiotów i doświadczeń wśród ludzi ze
wszystkich zakątków świata,
 „uzachodowienienie” lub modernizację (zwłaszcza w
formie zamerykanizowanej) - która oznacza
rozpowszechnianie na całym świecie społecznych struktur
„nowoczesności” (kapitalizm, racjonalizm, industrializm,
biurokratyzm itd.), jednocześnie niszcząc wcześniej
istniejące kultury i lokalne samookreślenie,
deterytoryzację - (rozpowszechnianie się
ponadterytorialności) - która powoduje regulację geografii
tak, że dla przestrzeni społecznej nie ma już pełnej mapy w
sensie miejsc terytorialnych, terytorialnych odległości i
granic. Inaczej można powiedzieć, że globalizacja polega na
intensyfikacji światowych relacji społecznych, które łączą
odległe lokalizacje w taki sposób, że lokalne wydarzenia
są kształtowane przez wydarzenia występujące wiele
kilometrów dalej i vice versa.
Koncepcje globalizacji
Globalizacja finansów i własności kapitałowej
Globalizacja strategii i rynków
Globalizacja wiedzy i technologii w powiązaniu z


(…)

… osiągnęły: Wal-Mart (USA,
branża - handel) przychody w wysokości 348,6 mld
$ (zysk 11,3 mld $), ExxonMobil (USA, branża -
petrochemia) 335,1 mld $ (zysk 39,5 mld $), Royal
Dutch Shell (Holandia, branża - petrochemia) 318,8
mld $ (zysk 25,5 mld $). Korporacji, które osiągnęły
przychody 100 mld $ i więcej, w 2006 roku było 23.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz