Zadłużenie międzynarodowe- wykład 14

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadłużenie międzynarodowe- wykład 14 - strona 1

Fragment notatki:

18.01.2012
Wykład 14
Temat: Zadłużenie międzynarodowe
Historia zadłużenia mówi, że na przestrzeni lat 1820- 1945 było 130 przypadków zadłużenia:
W latach 70-tychy zadłużenie stało się istotnym problemem, z powodu zaciągania kredytów na 17 sierpnia 1982 - minister finansów Meksyku wystąpił z oficjalnym oświadczeniem o niezdolności swojego kraju do obsługi długów zagranicznych.
Przyczyny zadłużenia w krajach trzeciego świata:
Wewnętrzne:
Prowadzenie niewłaściwej polityki ekonomicznej przez kraje słabo rozwinięte
Niska efektywność inwestycji finansowanych kredytem zagranicznym
Znaczna część kredytów uzyskanych za granicą byłą przeznaczana na cele konsumpcyjne i cele nie produkcyjne (Np. zakup broni)
Ewidentne błędy w zarządzaniu gospodarką utrwalały złą strukturę (Np. kraje nastawione wyłącznie na produkcje bananów)
Utrzymywanie nad wartościowych kursów walutowych
Zewnętrzne:
Czterokrotny wzrost cen ropy naftowej w latach 1973-74, oraz dwukrotny wzrost w późniejszych latach
Polityka taniego pieniądza prowadzona przez kraje rozwinięte
1973 - 1980 0,5%-1,5%
Osłabienie koniunktury w krajach wysoko rozwiniętych (mniejszy popyt na surowce i komponenty) - pogorszenie warunków dla krajów słabo rozwiniętych
„Koszty odmowy zwrotu długu przez państwa suwerenne” - Krukman:
nie można pozwać suwerennego pożyczkobiorcę nie będącego obywatelem jego kraj - jeśli kraje stosują się do umów międzynarodowych
Rodzaje kosztów pożyczkobiorcy:
Konfiskata aktywów (rezerw, dóbr handlowych)
Przekreślenie możliwości zawierania pożyczek w przyszłości
Mierzenie konsekwencji wynikających z wymiany międzynarodowej
Korzyści odmowy spłaty długu:
Tym większa korzyść z im większy dług - środki na obsługę rat i zapłatę odsetek można przeznaczyć na rozwój kraju
Restrukturyzacja zadłużenia:
Wydłużenie okresu spłaty
Zmniejszenie rat
Zmniejszenie odsetek
Reakcja na niewypłacalność:
Doraźna pomoc kredytowa w celu zapewnienia płynności
Klub londyński i paryski podejmowały rozmowę w sprawie restrukturyzacji długu
„Dług ohydny” - dług udzielany przez despotę (kraj niedemokratyczny)
Finanse i Rachunkowość
Przedmiot: Finanse międzynarodowe (wykłady)
Rok akademicki 2011/2012
Semestr V
Prof. zw. dr hab. J. Żabińska
Autor notatki: Krzysztof Podgórski
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz