Kryzys zadłużeniowy lat 80

Nasza ocena:

3
Pobrań: 637
Wyświetleń: 4718
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryzys zadłużeniowy lat 80 - strona 1

Fragment notatki:

Kryzys zadłużeniowy lat 80. - przykład kryzysu pierwszej generacji.
Przyczyny zewnętrzne:
wzrost cen ropy naftowej- Czterokrotny wzrost cen ropy naftowej (1973-1974) -dwukrotny wzrost cen ropy naftowej (1978-1979) - Wzrost podaży kapitału na międz. rynku kredytowym na skutek zdeponowania nadwyżek dewizowych krajów OPEC na kontach w bankach komercyjnych krajów uprzemysłowionych - Wzrost popytu na kapitał pożyczkowy ze strony krajów rozwijających się importujących ropę naftową.
zmiany realnej stopy procentowej-Niska , czasem ujemna stopa procentowa: Zaciąganie nowych kredytów; -Wzrost realnych stóp procentowych: wzrost kosztów zaciągania nowych kredytów i ciężaru spłaty zaciągniętych kredytów.
zmiany terms of trade krajów dłużniczych- Poprawa relacji cen towarów eksportowanych i importowanych w latach 70: Przyrost eksportu- Pogorszenie terms of trade w latach 80:Konieczność zaciągnięcia kolejnych pożyczek w celu finansowania importu
protekcjonistyczna polityka handlowa krajów rozwiniętych- Ograniczenia eksportowe krajów zadłużonych.
recesja gospodarcza w krajach uprzemysłowionych- Kraje rozwijające się: wolniejszy wzrost lub spadek eksportu i konieczność zaciągania kredytów w celu sfinansowania wydatków na import.
Przyczyny wewnętrzne:
antyimportowa strategia rozwoju -Koncepcja rozwoju gospodarczego oparta na substytucji importu przemysłowego produkcją krajową uruchomioną przy wykorzystaniu kredytów zagranicznych nieefektywne wykorzystanie kredytów zagranicznych - Przeznaczenie: Inwestycje nieprodukcyjne, wzrost konsumpcji, pokrycie deficytu budżetowego,
błędna polityka makroekonomiczna -Ekspansywna polityka fiskalna, utrzymywanie zbyt niskiej stopy procentowej i zbyt wysokich kursów własnych walut,
ucieczka kapitału krajowego za granicę - Zamiana posiadanych zasobów krajowego pieniądza na dewizy w celu uniknięcia strat w przypadku załamania się stałego kursu waluty krajowej.
Przebieg kryzysu zadłużeniowego:
1982 r. - zawieszenie przez Meksyk swojego zadłużenia zagranicznego. (Ameryka Łacińska: 47% długów - 354,3 mld USD , Azja: ponad 30% - 235,9 mld USD, Afryka: około 18% - 138,9 mld USD).
Pomoc ze strony USA i MFW.
Ogłaszanie zawieszenia spłat długów przez kolejne kraje Ameryki Łacińskiej.
Strategie rozwiązywania kryzysu zadłużeniowego:
I faza (1982-1985) :
kraje zadłużone uzgadniają z MFW programy dostosowawcze mające na celu przywrócenie równowagi bilansu płatniczego i odzyskanie zdolności do obsługi długu;
MFW udziela krajom zadłużonym nowych kredytów pod warunkiem spełnienia kryteriów wykonawczych programu dostosowawczego;
wierzyciele prowadzą negocjacje z poszczególnymi krajami zadłużonymi w sprawie restrukturyzacji zadłużenia;
Restrukturyzacja zadłużenia obejmowała:

(…)

… finansowego,
spadek dynamiki wzrostu krajów wierzycielskich.
Dla krajów zadłużonych:
konieczność podjęcia ostrej polityki dostosowawczej,
recesja w gospodarce,
odpływ kapitału z krajów zadłużonych do krajów wierzycielskich,
spadek importu,
obniżenie poziomu inwestycji,
wzrost bezrobocia,
obniżenie tempa wzrostu dochodu narodowego,
nasilenie procesów inflacyjnych,
spadek poziomu życia ludności,
wybuch…
… kapitałowe w majątku dłużnika. III faza - 1989r. - plan Brady'ego:
banki komercyjne przeprowadzą dobrowolną redukcję zadłużenia i obsługi oraz zawieszą klauzule w umowach restrukturyzacyjnych utrudniających przeprowadzenie operacji redukcji zadłużenia.
kontynuacja restrukturyzacji zadłużenia w ramach Klubu Paryskiego- ułatwienia w redukcji zadłużenia likwidując bariery prawne.
MFW i Bank Światowy dostarczą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz