Zadłużenie międzynarodowe- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 917
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadłużenie międzynarodowe- opracowanie - strona 1 Zadłużenie międzynarodowe- opracowanie - strona 2 Zadłużenie międzynarodowe- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zadłużenie międzynarodowe.
Zadłużenie zagraniczne - istnienie na dany moment zobowiązań finansowych w stosunku do zagranicy, wynikających z importu kapitału w różnych formach, na przykład emisji obligacji na rynek światowy, pożyczek bankowych i rządowych, kupna towarów i usług na warunkach kredytowych.
Pojęcia:
- obsługa długu
- Rynek kredytobiorcy
- Standing kredytowy
- Analiza rozmiarów zadłużenia państwa
Bada się stopień zadłużenia państwa, który ściśle związany jest z obsługą tego długu. Relacja spłat do eskportu.
- Instytucje finansowe związane z zadłużeniem
Czynniki sprzyjające zaciąganiu kredytów za granicą:
- niższa stopa procentowa
- nie ma kapitału na rynku wew.
Zagrożenia zadłużenia zagranicznego:
- przerost zadłużenia w PKB może zwolnić rozwój
- różnice kursów walut
Obsługa długu i rynek kredytobiorcy
Pow. 25% relacji długu do eksportu Stosunek długu do rezerw dewizowych
Obsługa długu: płatność przypadających rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętego kredytu, zazwyczaj w skali roku.
Rynek kredytobiorcy - występowanie przewagi środków finansowych na rynku finansowym w stosunku do popytu na nie. Warunki udzielania kredytu są sprzyjające dla kredytobiorcy.
Standing kredytowy
Czyli zdolność kredytowa.
Ocena, zwykle dokonywana przez bank przed udzieleniem kredytu czy przed emisją obligacji, akcji itp. Warunkująca późniejszy koszt pozyskania kapitału na rynku lub marża narzucana przez bank przy udzielaniu kredytu.
Wyznaczniki analizy rozmiarów zadłużenia państwa:
obsługa zadłużenia
Relacja długu do:
Eksportu państwa
Dochodu narodowego
PKB
Wysokość zadłużenia per capita
Gradacja stopnia zadłużenia państw
Państwa nadmiernie zadłużone w stosunku do możliwości obsługi długu: Argentyna, Wenezuela, Meksyk, Brazylia
Państwa z trudnościami obsługi długu: Instytucje finansowe związane z zadłużeniem międzynarodowym
MFW, Bank Światowy, instytucje wyspecjalizowane, klub londyński, klub paryski, banki narodowe, banki regionalne, banki komercyjne
Klub Londyński i Paryski
Klub Londyński to grupa ok. 500 banków prywatnych, które od lat 70-tych udzielały wsparcia krajom rozwijającym się i państwom byłego bloku wschodniego
Klub Paryski - nieformalna grupa wysokich urzędników do spraw finansów z 19 najbogatszych państw świata, która zajmuje się usługami finansowymi, jak restrukturyzacja i umarzanie długów państw.


(…)

… przepisów prawnych w celu otwarcia rynku dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych Plan Bradley'a (?)
przedstawiony w 1986
zaproponował, aby w ciągu 3 lat dokonać redukcji rat kredytowych o 3% i obniżyć oprocentowanie przypadające na ten okres odsetek o 3%
uwzględnienie dużej liczby krajów dłużniczych, położenie nacisku na powiązania między sytuacją ekonomiczną krajów dłużniczych a możliwościami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz