Dług- wykład 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dług- wykład 8 - strona 1 Dług- wykład 8 - strona 2 Dług- wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:

07.05.2013
Wykład 8
ALGORYT DŁUŻNIKA
Nie chce spłacać zobowiązań
Ogłoszenie niewypłacalności
Uzgodnione z wierzycielem - moratorium -umorzenie długu (warunkowe, bezwarunkowe) - konwersja
Nieuzgodnione z wierzycielem - repudiacja
Chce spłacać zobowiązania
Terminowo
Nieterminowo:
Refinansowanie
Restrukturyzacja
Konwersja
Refinansowanie -stare zadłużenie zamienione na nowe zadłużenie
Refundacja (zaciąganie nowych długów na korzystniejszych warunkach)
Refinansowanie bezpośrednie (zaciąga się nową pożyczkę w tej samej organizacji na stare długi)
Refinansowanie pośrednie (najbardziej popularne, zaciąga się dług u nowych wierzycieli na spłatę starych długów)
Restrukturyzacja
Konsolidacja (łączenie kilka długów w jeden)
Funding (zmianie czasu spłaty długów (z krótszego na dłuższy i odwrotnie))
Konwersja
Samospłata (buy-back)
Zmiana długu na:
Udziały kapitałowe
Obligacje
Ochrona środowiska
Rozwój
Walutę krajową
Dług
Eksport
SAMOSPŁATA (BUY-BACK) dłużnik wykupuje na rynku wtórnym swoje zobowiązania zagraniczne z odpowiednim dyskontem. Na przeprowadzenie transakcji musi wyrazić zgodę wierzyciel.
Zalety :
Zmniejsza obciążenie zadłużeniem zagranicznym
Dłużnik uzyskuje dyskonto
Poprawia wiarygodność dłużnika
Wady:
Wymaga zmniejszenia rezerw
Zobowiązany jest do zaciągnąć dodatkowy kredyt
Zamiana długu na udziały kapitałowe
Bezpośrednia konwersja kapitałowa - wierzyciel zamienia swoją wierzytelność na udziału w majątku, nie udziela dyskonta i sam podejmuje ryzyko inwestora
Pośrednia konwersja kapitałowa - inwestor nabywa za pośrednictwem banku dług pierwotnego wierzyciela z odpowiednim dyskontem udzielonym przez wierzyciela, a następnie konwertuje przejętą wierzytelność w kraju dłużniczym.
Zmiana długu na obligacje - polega na zastąpieni długu nowymi długoterminowymi obligacjami, emitowanymi przez dłużnika i przekazaniu wierzycielowi
Formy:
Zamiana długu na obligacje tradycyjne
Zamiana długu na obligacje uwalniające
Zamiana długu na obligacje Brady'ego


(…)

… zadłużenia w ramy ograniczania ubóstwa, dbając o to, aby niezbędna restrukturyzacja i rozwój kraju nie były zagrożone przez obsługę długów, których poziom jest nie do zniesienia. HIPC mają także dane przedstawiające jasno określone strategie ograniczania ubóstwa. Program ma wiele wymiarów: umarzanie długów, reforma polityki strukturalnej i społecznej z naciskiem zwłaszcza na usługi w zakresie zdrowia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz