Skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrypt - strona 1 Skrypt - strona 2 Skrypt - strona 3

Fragment notatki:

EKONOMIA ROZWOJU
LITERATURA
„Ekonomia Rozwoju”, Piasecki
„Ekonomia Zacofania i Rozwoju”, Monografie i Opracowania 471/2001 SGH
„Ewolucja Ekonomi Rozwoju, a globalizacja”, Piasecki, Ekonomista 27/2003
Problemy globalne : Analfabetyzm
Starzenie się społeczeństw
Wojny
Terroryzm
Ekologia (dziura ozonowa, efekt cieplarniany, wycinanie drzew, zanieczyszczenie wód/gleb, kłusownictwo)
Korupcja
Ubóstwo
Choroby
Głód
Po zakończeniu II WŚ w stosunku do KR (Krajów Rozwijających się) był stosowany termin Kraje III Świata. Dotyczył on krajów, których nie można było traktowa jako socjalistycznych ani kapitalistycznych. Miał to by synonim trzeciej siły i nie angażowania się w politykę międzynarodową. Z czasem proces dywersyfikacji krajów III Świata uświadomił nieadekwatność tego terminu. Termin „Kraje Rozwijające się” pojawił się w latach 60 i został powszechnie zaakceptowany (choć oczywiście niektórzy się czepiali, ale się przyjął). Nie ma jednoznacznych kryteriów klasyfikacji KR. Mówi się o wielu wskaźnikach wyróżniających te kraje. Jednym z najczęściej używanych jest PKB per capita.
Cechy wspólne KR:
Zacofanie społeczno-gospodarcze. -niski poziom dochodów na osobę
-brak zróżnicowanych struktur gospodarki -niski udział przemysłu przetwórczego w dochodach państwa
-niedorozwój infrastruktury społecznej i gospodarczej
-wysoki poziom bezrobocia
-niski poziom edukacji, nauki, opieki zdrowia
Zależność od światowego rynku i sytuacji gospodarczej w krajach rozwiniętych.
-Niekorzystna specjalizacja międzynarodowa (jej istota polega na ograniczaniu asortymentu wytwarzanych wyrobów lub liczby realizowanych procesów technologicznych w celu zwiększenia efektywności wykorzystywania posiadanych czynników produkcji. Specjalizacja produkcji ma charakter trwały. Czyli produkują ograniczoną ilość towarów, które są wrażliwe na drgania rynku międzynarodowego. -Duże uzależnienie od pomocy międzynarodowej
-Niekorzystna rola w międzynarodowym podziale pracy
Pomimo występowania cech wspólnych, grupa KR jest bardzo niejednorodna, a ponadto pogłębia się proces różnicowania się tych krajów.
Grupy Krajów Rozwijających się:
Klasyfikacja ONZ
-Kraje Naftowe: Posiadają duże zasoby ropy. Jej eksport jest głównym źródłem wpływów dewizowych. Ich pozycja jest silnie uzależniona od aktualnej ceny ropy. Większość z nich należy do OPEC(Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową z siedzibą w Wiedniu. Celem organizacji jest kontrolowanie światowego wydobycia ropy, poziomu cen i opłat eksploatacyjnych. Głównie kraje Arabskie + Wenezuela). Kraje nienależące do OPEC a klasyfikowane jako kraje naftowe muszą spełniać dwa warunki:


(…)

… na wykorzystaniu kredytów zagranicznych, szybki wzrost zadłużenia zagranicznego. Zadłużenie wzrosło do 24 mld $
Lata 1982-1994. Załamanie sytuacji płatniczej. Renegocjacja warunków spłaty, eksport netto kapitału... (?)
1991 - podpisanie porozumienia z Klubem Paryskim sprawie 50% redukcji i 50% restrukturyzacji zadłużenia zagranicznego i rozłożenie spłat do 2008. 1994 - podpisanie porozumienia z Klubem Londyńskim w sprawie umorzenia 49% przedterminowych zobowiązań i zamienienie reszty na wymieniane przez Polskę obligacje Brayd'ego. (Obligacje Brady'ego to długoterminowe instrumenty, na które zamienione zostało zadłużenie kilkunastu krajów wobec wierzycieli zrzeszonych w Klubie Londyńskim. Ich nazwa pochodzi od nazwiska amerykańskiego sekretarza Skarbu z administracji G. Busha, który zaproponował sposób rozwiązania…
…)
Obecne zadłużenie Polski wynosi 195 mld €. Obecnie zadłużają się przede wszystkim przedsiębiorstwa prywatne, a nie państwo tak jak w przeszłości. Klub Paryski - nieformalna grupa wysokich urzędników do spraw finansów z 19 najbogatszych krajów świata, która zajmuje się usługami finansowymi, jak restrukturyzacja i umarzanie długów krajów. Dłużnicy są zwykle rekomendowani przez Międzynarodowy Fundusz…
… Londyński - nieformalne stowarzyszenie ok. 500 banków komercyjnych, powstałe w 1976 r. w celu restrukturyzacji zadłużenia poszczególnych państw-dłużników. W odróżnieniu od Klubu Paryskiego zrzesza wierzycieli prywatnych
Rynki finansowe w krajach rozwijających się:
Są słabo rozwinięte. Stanowią przedmiot kontroli państwa
Stopa procentowa jest poniżej poziomu, który równoważyłby popyt i podaż na pożyczki…
… taryfa zewnętrzna
Wspólny rynek - To co punktach 1 i 2 oraz swobodny przepływ kapitału towaru, usług i ludzi.
Unia gospodarczo-walutowa. To co wyżej + wspólna waluta, wspólne rezerwy finansowe, ujednolicenie polityczno-gospodarcze, wspólny bank.
Unia polityczna - to co wyżej + wspólna polityka.
Ugrupowania integracyjne w Ameryce Łacińskiej
LAFTA - Strefa wolnego handlu Ameryki Łacińskiej (1960…
… na zapewnieniu ekspansji dla firm unijnych, między innymi poprzez likwidację barier celnych. Miało to również osłabić pozycję USA w tym rejonie. Ważniejsze umowy:
1995-1996 umowa między MERCOSUR a UE oraz Chile. Była to umowa stowarzyszeniowa i ustanowiła ramy dla porozumienia o wolnym handlu.
1997 umowa UE-Meksyk. Umowa poza zmniejszeniem barier celnych wprowadzała wspólne normy techniczne itd.
Stosunki UE…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz