Ekonomia - Problemy krajów rozwijających się - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - Problemy krajów rozwijających się - omówienie - strona 1 Ekonomia - Problemy krajów rozwijających się - omówienie - strona 2 Ekonomia - Problemy krajów rozwijających się - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Dr Łukaszewicz - Ekonomia
36. PROBLEMY KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ.
V 1974 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję postulującą ustanowienie Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego (NMŁE) wzywającego do międzynarodowej współpracy na rzecz rozszerzającej się luki miedzy krajami rozwijającymi się a rozwiniętymi. KSR- kraje słabo rozwinięte
36.1 Światowy rozkład dochodu i Nowy Międzynarodowy Ład Ekonomiczny
1990r. Kraje o dochodach na rok (w funtach):
niskich: 200 PNB
średnich: 1500 PNB
bogate uprzemysłowione: 13000 PNB
Postęp w latach 1965- 1990
Po roku 1965 nastąpiła poprawa sytuacji krajów o niskich dochodach min. Wzrasta długość życia i polepsza się jego jakość. Mimo jednak, że dochody wzrosły, to luka rozwojowa w porównaniu z resztą świata jeszcze się powiększyła
Północ i Południe
Rozróżnienie świata na bogatą Północ i ubogie Południe. Południe domaga się większego udziału w światowym dochodzie. KSR obejmuje zróżnicowane zbiorowości począwszy od bardzo biednych krajów Afryki i Azji, aż po kraje o średnich dochodach jak Argentyna czy Meksyk
36.2 Problemy krajów o niskich dochodach
Przyrost demograficzny:
W krajach ubogich jest niska kontrola urodzeń. Gdy nie ma emerytur i zasiłków, to jedynym sposobem zabezpieczenia się na starość jest posiadanie dzieci. Z powodu wzrostu demograficznego trzeba zwiększać produkcję znacznie szybciej niż w krajach bogatych.
Rzadkość zasobów:
Większość krajów o niskich dochodach nie posiada zbyt wiele zasobów naturalnych nadających się do opłacalnej eksploatacji.
Kapitał finansowy:
Kraje biedne posiadają niewiele zasobów wewnętrznych, które mogłyby przeznaczyć na cele inwestycyjne. Większość własnych zasobów przeznaczają więc na konsumpcję bieżącą. Inwestycje w infrastrukturę:
Bez odpowiedniej infrastruktury kraje ubogie nie mogą osiągnąć większej wydajności produkcji i specjalizacji.
Kapitał ludzki:
Pracownicy krajów ubogich z powodu niższego wykształcenia są często mniej wydajni.
Obyczaje:
Niektóre KSR poszukują drogi alternatywnego rozwoju uwzględniając uwarunkowanie kulturowe wpisane w ich tradycje.
Niska wydajność w rolnictwie:
Jeśli jest niska wtedy większość ludzi musi pracować na roli, tylko po to by wyżywić całą ludność. Niewielu wtedy może zatrudnić się poza rolnictwem. 36.3 Rozwój przez KSR handlu towarami nie przetworzonymi Tendencje kształtowania się cen surowców:

(…)

produktu narodowego brutto. W niektórych krajach jeden surowiec może stanowić ponad połowę całkowitych wpływów z eksportu KSR.
Systemy stabilizowania cen surowców:
System taki mógłby pomóc ustabilizować wpływy eksportowe krajów, których gospodarka jest silnie uzależniona od eksportu konkretnego surowca. Można tworzyć zapasy buforowe, czyli dokonywać interwencyjnych zakupów surowca przy niskiej jego cenie…
… odwracać się od świata niektórzy obracają te kontakty na swoją korzyść jak choćby Tajwan, Korea płd., Meksyk, itp.
Nowy protekcjonizm: kraje wysoko rozwinięte powinny dokonać przesunięcia czynników wytwórczych do gałęzi, gdzie mają przewagę komparatywną np. biotechnologia czy telekomunikacja, wykorzystując wiedzę i fachowców, w których obfitują.
36.5 Rozwój oparty na wykorzystaniu kredytów Trzeci szlak wiedzie przez zaciąganie pożyczek za granicą
Międzynarodowy kryzys zadłużenia:
W latach 80 zadłużenie KSR gwałtownie wzrastało. Zadłużenie dolega tylko wtedy, jeśli realna stopa procentowa jest dodatnia. Tylko wówczas na spłatę poświęcone są realne zasoby. 80 lata to jedyny okres po II wojnie, gdy realne stopy były znacznie wyższe od zera. Można stwierdzić, że właściwą miarą zdolności płatniczych kraju nie jest jego PNB, lecz dochody z eksportu. Przez obsługę zadłużenia rozumiemy płatności odsetek od istniejącego długu.
Niewypłacalność i restrukturyzacja zadłużenia:
W razie niewypłacalności można zwrócić się do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, który udziela krótkoterminowego kredytu na spłatę wierzycieli. Można też zwrócić się do wierzycieli (głównie banki) o restrukturyzację…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz