Problemy krajów rozwijających się

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problemy krajów rozwijających się - strona 1 Problemy krajów rozwijających się - strona 2 Problemy krajów rozwijających się - strona 3

Fragment notatki:

PROBLEMY KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ.
V 1974 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję postulującą ustanowienie
Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego (NMŁE) wzywającego do międzynarodowej współpracy na
rzecz rozszerzającej się luki miedzy krajami rozwijającymi się a rozwiniętymi.
KSR- kraje słabo rozwinięte
36.1 Światowy rozkład dochodu i Nowy Międzynarodowy Ład Ekonomiczny
1990r. Kraje o dochodach na rok (w funtach):
niskich: 200 PNB
średnich: 1500 PNB
bogate uprzemysłowione: 13000 PNB
Postęp w latach 1965- 1990
Po roku 1965 nastąpiła poprawa sytuacji krajów o niskich dochodach min. Wzrasta długość życia i
polepsza się jego jakość. Mimo jednak, że dochody wzrosły, to luka rozwojowa w porównaniu z resztą
świata jeszcze się powiększyła
Północ i Południe
Rozróżnienie świata na bogatą Północ i ubogie Południe. Południe domaga się większego udziału w
światowym dochodzie. KSR obejmuje zróżnicowane zbiorowości począwszy od bardzo biednych
krajów Afryki i Azji, aż po kraje o średnich dochodach jak Argentyna czy Meksyk
36.2 Problemy krajów o niskich dochodach
Przyrost demograficzny:
W krajach ubogich jest niska kontrola urodzeń. Gdy nie ma emerytur i zasiłków, to jedynym sposobem
zabezpieczenia się na starość jest posiadanie dzieci. Z powodu wzrostu demograficznego trzeba
zwiększać produkcję znacznie szybciej niż w krajach bogatych.
Rzadkość zasobów:
Większość krajów o niskich dochodach nie posiada zbyt wiele zasobów naturalnych nadających się do
opłacalnej eksploatacji.
Kapitał finansowy:
Kraje biedne posiadają niewiele zasobów wewnętrznych, które mogłyby przeznaczyć na cele
inwestycyjne. Większość własnych zasobów przeznaczają więc na konsumpcję bieżącą.
Inwestycje w infrastrukturę:
Bez odpowiedniej infrastruktury kraje ubogie nie mogą osiągnąć większej wydajności produkcji i
specjalizacji.
Kapitał ludzki:
Pracownicy krajów ubogich z powodu niższego wykształcenia są często mniej wydajni.
Obyczaje:
Niektóre KSR poszukują drogi alternatywnego rozwoju uwzgl ędniając uwarunkowanie kulturowe
wpisane w ich tradycje.
Niska wydajność w rolnictwie:
Jeśli jest niska wtedy większość ludzi musi pracować na roli, tylko po to by wyżywić całą ludność.
Niewielu wtedy może zatrudnić się poza rolnictwem.
36.3 Rozwój przez KSR handlu towarami nie przetworzonymi
Tendencje kształtowania się cen surowców:


(…)

…, przy zmniejszającej się ilości wielu minerałów ta tendencja może ulec zmia nie.
Wahania cen:
Drugim problemem, jaki stwarza specjalizacja w produkcji wyrobów nieprzetworzonych są wahania
cen. Nie jest niczym szczególnym zmiana realnej ceny o 40%.
Koncentracja eksportu:
W ahania cen surowców prowadzą do zmian wielości wpływów z ek sportu, tym samym wahań
wielkości produktu narodowego brutto. W niektórych krajach…
…. Przez obsługę
zadłużenia rozumiemy płatności odsetek od istniejącego długu.
Niewypłacalność i restrukturyzacja zadłużenia:
W razie niewypłacalności można zwrócić się do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku
Światowego, który udziela krótkoterminowego kredytu na spłatę wierzyci eli. Można też zwrócić się do
wierzycieli (głównie banki) o restrukturyzację, czyli przesunięcie terminu spłaty i obniżenie…
… te kontakty
na swoją korzyść jak choćby Tajwan, Korea płd., Meksyk, itp.
Nowy protekcjonizm: kraje wysoko rozwinięte powinny dokonać przesunięcia czynników
wytwórczych do gałęzi, gdzie mają przewagę komparatywną np. biotechnologia czy telekomunikacja,
wykorzystując wiedzę i fachowców, w których obfitują.
36.5 Rozwój oparty na wykorzystaniu kredytów
Trzeci szlak wiedzie przez zaciąganie pożyczek za granicą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz