Ekonomia rozwoju

note /search

Asymetria rozwoju- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 63
Wyświetleń: 910

Asymetria rozwoju we współczesnej gospodarce światowej, przyczyny i skutki w KRS/KWR Rozwój co się zmieniło po II wojnie światowej? Niezwykły postęp w zakresie komunikacji i transportu Realnego kształtu nabrały idee międzynarodowego podziału pracy, umacnianie poprzez dyfuzję techniki, know-how N...

Cykl pollityczny- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

teoria „cyklu politycznego” zakłada, że wprowadza się dla producentów ułatwienia, daje się obietnice rozwiązań dla nich przychylnych aby zachęcić do działalności gospodarczej. Po wygranych w wyborach z obietnic nie zostaje nic. Tekst: Byle do września Jacek Tomkiewicz: Bardzo ciekawym zagadnieniem...

Edukacja KRS- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

Edukacja KRS - szanse czy zagrożenia dla stabilizacji społeczno-gospodarczej Edukacja - czyli zdobycie wiedzy, jak działać, często idzie w parze z motywacją. Człowiek, który się kształci, nabiera chęci, determinacji do podjęcia jakiejś aktywności, stawia przed sobą cele. W krajach słabo rozwiniętyc...

Finansowanie- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Wewnętrzne i zewnętrzne finansowanie Wzrost wymaga zwiększenia dostępnego zasobu czynników produkcji lub/i wzrostu efektywności ich wykorzystania Ma to swoje odzwierciedlenie w nakładach finansowych Źródła pokrycia nakładów: wewnątrz gospodarki - oszczędności wewnętrzne spoza gospodarki krajowej...

Kapitał- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1372

Znaczenie kapitału ludzkiego jako czynnika rozwoju Kapitał ludzki (inaczej często określany jako praca) jest obok zasobów finansowych (rzeczowych) i zasobów naturalnych jednym ze składników potrzebnych do rozwoju. [inny podział zasobów: kapitał, ziemia, praca, przedsiębiorczość] Podstawą teorii kap...

Kryzys zadłużeniowy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1239

Kryzys zadłużeniowy. Przyczyny i konsekwencje. KRYZYS ZADŁUŻENIOWY W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ - kryzys gospodarczy w latach 80. w Ameryce Łacińskiej, wynikający z nadmiernego zadłużenia zagranicznego jej krajów; zapoczątkowany VIII 1982 w Meksyku, szybko objął pozostałe kraje latynoamerykańskie; Główne ...

Cechy charakterystyczne dla KSR- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994

Cechy wspólne/charakterystyczne dla KSR Niskie dochody do 75 $ na osobę Dochody poniżej średniej (755-2995) Przeszłość kolonialna (głównie Afryka) - mało czasu są niepodległe Rozwarstwienie dochodów: destabilizuje to gospodarkę; pozbawienie dużej grupy gospodarczej w podejmowaniu decyzji; wycofa...

Mechanizmy rynkowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Mechanizmy rynkowe własności uniwersalne a specyfika KRS Własności uniwersalne mechanizmu rynkowego: Wymuszenie efektywności brakuje tego w sektorze państwowym ( który często coś wyprodukuje drożej, sprzedaje taniej i różnice dopłaca z budżetu, bądź dodrukowuje pieniądze- co jest nieracjonalne). R...

Mierniki wzrostu i rozwoju gospodarczego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 938
Wyświetleń: 3451

Mierniki wzrostu i rozwoju gospodarczego WZROST (Zwiększenie produkcji dóbr i usług) PKB - zestawienie danych z kilku lat pokazuje dynamikę wzrostu PKB obliczane na 3 sposoby: Sumowanie wartości dóbr i usług wytworzonych w danym roku Sumowanie dochodów czynników produkcji (płace, renty, %, zyski...

Nacjonalizacja nakładów- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Racjonalizacja wykorzystania czynników produkcji…. Nakład, czyli inaczej czynniki produkcji to dobro lub usługa wykorzystywane w procesie produkcji. (Begg) Nakład obejmuje: pracę (robociznę), maszyny, surowce i energię. Przedsiębiorstwo zużywa poszczególne rodzaje czynników wytwórczych w procesie ...