Ekonomia rozwoju - strona 2

Negatywy rozwoju- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

3. negatywne zjawiska towarzyszące rozwojowi bezrobocie - nowoczesne techniki produkcji i sposób organizacji pracy może wiązać się z koniecznością redukcji zatrudnienia ( m.in. zwiększenie efektywności rolnictwa) Wzrost rozwarstwienia dochodów - dostęp do kapitału, surowców maja tylko niektórzy (c...

Plan Bakera i plan brady`ego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 105
Wyświetleń: 945

Plan Bakera Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych, James Baker, był pierwszym, który zaproponował rzetelny plan rozwiązania problemu zadłużenia. Chciał zachęcić banki komercyjne, by kontynuowały udzielanie nowych kredytów poważniejszym dłużnikom, aby umożliwić im spłatę długów oraz realizację nowyc...

Polityka stabilizacji- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Polityka stabilizacji koniunktury, czy jest możliwa do realizacji w Afryce? Cykl koniunkturalny - wahania związane z rozwojem gospodarki rynkowej, - wyróżnia się 4 fazy: kryzys (lub recesja), depresja (lub dno kryzysu), ożywienie gos...

Pozaekonimczne czynniki rozwoju gospodarczego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Pozaekonomiczne czynniki rozwoju gospodarczego Warunki geograficzno-klimatyczne i naturalne Żaden kraj leżący w zbyt trudnym dla człowieka klimacie, zimnym lub zbyt gorącym, tropikalnym, suchym lub pełnym huraganów, powodzi i gwałtownych zmian, nie osiągnął wysokiego rozwoju społeczno-gospodarczeg...

Przyrost naturalny- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Przyrost naturalny, tendencje regionalne i ogólnoświatowe. Konsekwencje długookresowe dla: Świata, Afryki, Europy, Azji i Ameryk Przyrost naturalny - różnica pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów w określonym czasie i na określonym obszarze. Wartość dodatnia oznacza liczbę urodzeń przewyższającą ...

Rola państwa w pobudzaniu gospodarki- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Rola państwa w pobudzaniu rozwoju gospodarczego KRS (na podstawie Ryszarda Piaseckiego - Rozwój gospodarczy a globalizacja) Silna rola państwa w gospodarce KRS po odzyskaniu przez państwo niepodległości, była rozumiana i akceptowana. Wszelkie próby uprzemysłowienia były możliwe właśnie przy silnym...

Rolnictwo w krajach słabo rozwiniętych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Cechy rolnictwa w krajach słabo rozwiniętych główne cechy rolnictwa w KSR: - duża liczba zatrudnionych w sektorze rolnictwa - niska wydajność pracy - często niekorzystne warunki przyrodnicze - za mało żywności na własne potrzeby - utrudniony eksport do KWR Na świecie znajduje się więcej pożywi...

Rozwarstwienie dochodów- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Rozwarstwienie dochodów - konsekwencje dla gospodarki Konsekwencje rozwarstwienie dochodów: rozwarstwienie a oszczędności - ujęcie klasyczne: wysokie dochody- wysokie oszczędności - wysoki poziom inwestycji brak oszczędności hamuje popyt ...

Teoria Nurksego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1694

Teoria Nurksego - zaklęte koło ubóstwa Pierwsze próby teoretycznego wyjaśnienia niedorozwoju krajów KRS często polegały na znalezieniu podstawowego czynnika wywołującego zacofanie, czynnika, który warunkuje niski poziom innych zmiennych określających. Dla R. Nurksego takim czynnikiem był niedobór k...

Teorie rozwoju- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

TEORIE ROZWOJU Duże znaczenie przykłada się do czynników pozaekonomicznych Trzeba patrzeć na całość systemu społeczno-gospodarczego Niezbędny jest kompleksowy rozwój, głownie głębokie zmiany strukturalne STRUKTURALIŚCI (z Am Łac) ECLA - centrum badań nad rozwojem podział świata na centrum i pe...