Przyrost naturalny- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyrost naturalny- opracowanie - strona 1 Przyrost naturalny- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Przyrost naturalny, tendencje regionalne i ogólnoświatowe. Konsekwencje długookresowe dla: Świata, Afryki, Europy, Azji i Ameryk
Przyrost naturalny - różnica pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów w określonym czasie i na określonym obszarze. Wartość dodatnia oznacza liczbę urodzeń przewyższającą liczbę zgonów, ujemna - odwrotnie.
Od 1650 r. obserwujemy stałe zwiększanie tempa wzrostu ludności świata: podwojenie liczby ludności z 1650 r. wymagało 200 lat, a podwojenie liczby ludności z 1850 r. - 100 lat. Liczba ludności świata z 1950 r. uległa podwojeniu już po upływie 38 lat. W 1990 r. ludność Ziemi osiągnęła 5,3 mld, a w 2000 r. osiągała ponad 6 mld.
Podstawowym czynnikiem zwiększenia tempa wzrostu liczby ludności jest stałe, bardzo istotne zmniejszenie umieralności, któremu towarzyszy znacznie słabszy spadek natężenia urodzeń. Przewiduje się, że w przypadku istotnego zmniejszenia dzietności, szczególnie w Afryce i Azji, nastąpiłoby znaczne zwolnienie tempa przyrostu ludności. Według scenariusza ONZ zakładającego średni przyrost naturalny, liczba ludności rosłaby systematycznie coraz wolniej, osiągając 9,7 mld w 2150 r. W przypadku braku radykalnego zmniejszenia dzietności na obszarach Afryki i Azji liczba ludności Ziemi może osiągnąć 24,8 mld osób w 2150 r.
Szacunki liczby ludności świata
Regiony
1950
1990
2000
2025
2050
Ludność w milionach
Świat
2 519
5 282
6 057
7 937
9 322
Afryka
221
629
794
1 358
2 000
Ameryka Północna
172
282
314
384
438
Ameryka Łacińska i Karaiby
167
438
519
695
806
Azja
1 402
3 184
3 672
4 777
5 428
Wschodnia
672
1 350
1 481
1 685
1 665
Południowo-Centralna
498
1 242
1 481
2 095
2 539
Europa
548
722
727
684
603
Oceniając tempo przyrostu liczby ludności Ziemi w XX w., demografowie ONZ wprowadzili podział zamieszkanych obszarów według stopnia rozwoju gospodarczego. Tempo wzrostu liczby ludności obszarów słabo rozwiniętych jest o wiele wyższe niż tempo wzrostu liczby ludności obszarów rozwiniętych. Warto dodać, że według aktualnych przewidywań demografów ONZ różnica ta będzie się w przyszłości zmniejszać.


(…)

… gospodarczo
Najszybciej będzie rosła liczba osób w wieku 80 lat i więcej. Według scenariusza ONZ przewiduje się, że liczba osób w wieku 80 lat i więcej zwiększy się w skali świata z obecnych 61 mln do 320 mln w 2050 r. oraz 1,1 mld w 2150 r. Nazywamy to procesem starzenia się ludności.
Nieprzerwany wzrost udziału w ogólnej liczbie ludności świata wykazują Afryka i Azja Południowo Centralna, a pozostałe…
… życia) oraz zbliżanie się do poziomu tylko prostej reprodukcji ludności (współczynnik dzietności nieco powyżej 2 dzieci na kobietę w wieku rozrodczym) prowadzi to do istotnych zmian w strukturze ludności według wieku.
Regiony
Współczynnik dzietności
Przeciętne dalsze trwanie życia w latach
1995-2000
2020-2025
2045-2050
1995-200
2025-2030
2045-2050
Świat
2,82
2,39
2,15
65,0
72,4
76,0
Grupa I*
1,57
1,65…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz