Ekonomia rozwoju - strona 3

Teorie wzrostu- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 112
Wyświetleń: 518

21. Podstawowe teorie wzrostu/rozwoju gospodarczego Stworzenie przez ekonomistów kręgu instytucji międzynarodowych po II wojnie światowej „udogodnienie” jest możliwe praktyczne - jak industrializacja keynsowskie - podkreślają brak popytu rynek niedoskonały - przejściowa rola państwa Po II woj...

Wzrost a rozwój gospodarczy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 98
Wyświetleń: 448

WZROST A ROZWÓJ GOSPODARCZY Wzrost gospodarczy Zwiększenie globalnej produkcji i usług w danym czasie (rok) w danym miejscu zwiększenie się rocznej produkcji dóbr i usług w kraju. Miarą wielkości wykorzystaną do pomiaru wzrostu gospodarczego są: PNB, PKB, DN. Odnosi się tylko do zmian ilościowych,...

Zagadnienia na ekonomię rozwoju- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 140
Wyświetleń: 959

Zagadnienia na ekonomię rozwoju Cechy wspólne/charakterystyczne KRS Wzrost, a rozwój gospodarczy Zjawiska negatywne towarzyszące rozwojowi Kryzys zadłużeniowy. Przyczyny i konsekwencje. (Ameryka Łacińska) Wewnętrzne i zewnętrzne finansowanie Teoria Nurksego - zaklęte koło ubóstwa Mierniki wzr...

Zagraniczna pomoc rozwoju- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 7
Wyświetleń: 308

Zagraniczna pomoc rozwojowa: wady i zalety. Najskuteczniejszym sposobem przezwyciężania zacofania gospodarczego w krajach rozwijających się jest napływ obcego kapitału, który może dokonywać się: w postaci inwestycji bezpośrednich, w formie udziału w kapitale akcyjnym lub spółek typu joint venture...

Cechy wspólne i charakterystyczne KRS

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 70
Wyświetleń: 658

1. CECHY WSPÓLNE/ CHARAKTERYSTYCZNE KSR niskie dochody do 755 $ na osobę Dochody poniżej średniej (755-2995) powyżej średniej (2995 - 9265) najbogatsze (9266) przeszłość kolonialna niewiele czasu są niepodległe kolonizatorzy: Francja, Anglia, Portugalia, Hiszpania, Niemcy... w latach 50' uw...

Cechy wspólne charakterystyczne KSR

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

CECHY WSPÓLNE/ CHARAKTERYSTYCZNE KSR niskie dochody do 755 $ na osobę Dochody poniżej średniej (755-2995) powyżej średniej (2995 - 9265) najbogatsze (9266) przeszłość kolonialna niewiele czasu są niepodległe kolonizatorzy: Francja, Anglia, Portugalia, Hiszpania, Niemcy... w latach 50' uważa...

Etapy integracji gospodarczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022

Etapy integracji gospodarczej Opis poszczególnych etapów integracji gospodarczej w oparciu o podręcznik „Europeistyka w zarysie”, red. Alojzy Z. Nowak, Dariusz Milczarek. Agnieszka Wyspiańska 2010-10-25 ETAPY INTEGRACJI GOSPODARCZEJ Definicja integracji gospodarczej. Jedna z pierwszych definicji...

Ewolucja międzynarodowego ładu ekonomicznego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

EWOLUCJA MIĘDZYNARODOWEGO ŁADU EKONOMICZNEGO I MEANDRY NEGOCJACJI PÓŁNOC-POŁUDNIE 1. Uwagi wprowadzające W ostatnim okresie w światowej i polskiej literaturze ekonomicznej i publicystyce, a także w trakcie negocjacji międzyrządowych dotyczących różnych aspektów międzynarodowych stosunków gospodar...

Globalizacja i regionalizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 77
Wyświetleń: 644

4 X 2010 GLOBALIZACJA (pojęcie) Istota globalizacji polega na tym, że służy ona do wyjaśnienia bardzo wielu czasami sprzecznych i wykluczających się zjawisk i procesów zachodzących praktycznie we wszystkich dziedzinach życia (gospodarczych, politycznych, społecznych i kulturowych). Tłumaczy zjawi...

Globalizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3213

POJĘCIE GLOBALIZACJI Istnieją dwa sporne stanowiska dot. pojawienia się pojęcia globalizacji w nauce: Webster's Dictionary (1961) Herbert Marshall McLuhan (lata 60.) - „globalna wioska” (szybki rozwój elektronicznych środków komunikacji w...