Etapy integracji gospodarczej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etapy integracji gospodarczej - strona 1 Etapy integracji gospodarczej - strona 2 Etapy integracji gospodarczej - strona 3

Fragment notatki:

Etapy integracji gospodarczej
Opis poszczególnych etapów integracji gospodarczej w oparciu o podręcznik „Europeistyka w zarysie”, red. Alojzy Z. Nowak, Dariusz Milczarek. Agnieszka Wyspiańska
2010-10-25
ETAPY INTEGRACJI GOSPODARCZEJ
Definicja integracji gospodarczej. Jedna z pierwszych definicji integracji gospodarczej została stworzona przez Bela Balassa i opublikowana w wydanej w 1961 r. książce The Theory of Economic Integration). Podsawową rzeczą na jaką zwracał uwagę, jest fakt, że integracja gospodarcza to nie tylko stan rzeczy, ale także proces. Proces, który możemy stale obserwować. Wskazał następujące etapy integracji: strefę wolnego handlu unię celną
wspólny rynek unię gospodarczą (ekonomiczną)
pełną integrację gospodarczą
J. Pelkmans rozbudował schemat Balassy zaopatrując go odpowiednim komentarzem:
Etap
Określenie
Strefa wolnego handlu
- Zniesienie cła i kwot dla importu z krajów członkowskich
- Kraje zrzeszone utrzymują własne cła (i kwoty) wobec krajów trzecich
Unia celna
- Zniesienie dyskryminacji na rynku produktów dla krajów członkowskich Unii
- Zrównanie cła (przy wykluczeniu lub wprowadzeniu wspólnych kwot) w handlu z krajami nie będącymi członkami
Wspólny rynek - Unia Celna przy równoczesnym zniesieniu ograniczeń w przepływie czynników produkcji
Unia gospodarcza
- Wspólny Rynek przy pewnej harmonizacji narodowych polityk ekonomicznych w celu usunięcia dyskryminacji wynikającej z różnic tych polityk
Pełna integracja gospodarcza
- Unifikacja polityki monetarnej, fiskalnej, socjalnej i antykryzysowej
- Ustanowienie władzy ponadnarodowej, której decyzje są wiążące dla krajów członkowskich
Unia celna i strefa wolnego handlu podstawy utworzenia wspólnego rynku. O utworzeniu przez UE wspólnego rynku można mówić w oparciu o podpisany Traktat Rzymski o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej ( 25.03.1957). Traktat ten oczywiście podpisało 6 państw( Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy). Zgodnie z zapiskami tego traktatu celem Wspólnoty było:
Wspieranie harmonijnego rozwoju gospodarczego na terenie całej Wspólnoty
Rozwój państw członkowskich
Umacnianie stabilności gospodarczej
Podnoszenie poziomu życia


(…)

… banków centralnych w system federalny. 1979 - utworzono Europejski System Walutowy (European Monetary System). Wprowadzono europejską jednostkę walutową ecu (poprzedniczka euro) i stworzono nowy mechanizm kursowy 0 2 progi interwencji: fakultatywny i obligatoryjny i wprowadzono możliwość interwencji i udzielenia kredytu państwom członkowskim.
1986 - Jednolity Akt Europejski. 1989 - raport Delorsa…
… z wymiany handlowej można osiągnąć w sytuacji gdy istnieje wolna konkurencja i swobodny przepływ towarów, usług i czynników wytwórczych. Jednak jest to niedościgniony ideał. W związku z tym niektórzy uznali, że skoro nie da się jej zapewnić w skali globalnej, to postanowią ją stworzyć w skali regionalnej, stąd pomysł integracji. Unia celna - aspekty ekonomiczne. (Zniesienie barier taryfowych…
… na państwa Wspólnoty ceł przywozowych, wywozowych, a także wszelkich opłat o podobnych skutkach. 1.07.1968 ustalono jedną wspólną taryfę dla państw trzecich. Wspólny rynek - na podstawie projektu Jacquesa Delorsa( przewodniczącego KE) stworzona strategię dojścia do jednolitego rynku, strategia ta została zapisana w tzw. „Białej Księdze”, dokonano także zmian EWG. W 1986 w Luksemburgu podpisano Jednolity Akt…
… na terms of trade (Wskaźnik określający relację zmian cen towarów eksportowanych do zmian cen towarów importowanych.) Wprowadzenie Unii w UE prawdopodobnie spowodowało wzrost PKB z 4,3% do 6,4% (jednak badania te nie uwzględniły wszystkich istotnych czynników, jak np. różnice w zakresie preferencji konsumentów, koszty transportu i dystrybucji0
Integracja gospodarcza intensyfikuje także konkurencję…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz