Globalizacja i regionalizacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Globalizacja i regionalizacja - strona 1 Globalizacja i regionalizacja - strona 2

Fragment notatki:

4 X 2010
GLOBALIZACJA (pojęcie)
Istota globalizacji polega na tym, że służy ona do wyjaśnienia bardzo wielu czasami sprzecznych i wykluczających się zjawisk i procesów zachodzących praktycznie we wszystkich dziedzinach życia (gospodarczych, politycznych, społecznych i kulturowych).
Tłumaczy zjawiska, które zachodzą w stosunkach międzynarodowych, jak i wewnątrz państwa.
W procesy globalizacji są wszystkie podmioty stosunków międzynarodowych (państwa, podmioty pozapaństwowe: org. międz., korporacje, kościoły, ruchy społeczne o charakterze transnarodowym, narody walczące o niepodległość, ciała nieformalne np. G8, G20).
Podstawowe cechy środowiska międzynarodowego:
Dzisiejszy system polityczny jest ANARCHICZNY, wszyscy uczestnicy działający wewnątrz tego systemu są teoretycznie równi, nie ma globalnego systemu władzy (jednego ośrodka decyzyjnego, który mówiłby jak postępować). Świat to dojrzała anarchia, ale nie oznacza to że nie jest regulowany przez normy i zasady, które tworzą państwa - państwa nie zanikają.
Ład światowy ulega ciągłym ZMIANOM i nie wykształcił się jeszcze w pełni dojrzale funkcjonujący system polityczny. Istotnym wydarzeniem przyspieszającym proces globalizacji był przełom 1989/1990 - świat zaczął stawać się globalną wioską. Następuje przyspieszenie rozwoju cywilizacyjnego ludzkości. Mówi się o 5 falach rozwojowych polegających na oddzieleniu ich przełomowymi wydarzeniami.
Istotne cechy towarzyszące przyspieszeniu cywilizacyjnemu:
Narastanie współzależności - nie tylko między uczestnikami SM, ale również dot. pewnych zjawisk gospodarczych, społecznych, politycznych. Wszystkie one się łączą i trudno określić dane zjawisko tylko z jednej perspektywy.
Intensyfikacja zjawisk - zjawiska, które pojawiały się w dalekiej Afryce nie miały kiedyś znaczenia, teraz wszystko jest ściśle powiązane; Europejczycy obawiają się migracji.
Nowe media, technologie, Internet
Procesów globalizacji nie można utożsamiać tylko z kwestiami gospodarczymi, chociaż ekonomia jest niewątpliwie najważniejsza w globalizacji. Nie można obwiniać globalizacji za wszystkie zła tego świata. Są inne czynniki - kulturowe, polityczne, itp. itd. Badania wykazują, że podmioty które nie uczestniczą w procesach globalizacji tracą. Nie mają wpływu na to co się dzieje na współczesnym świecie
TEORIE:
Regionalizm i globalizacja wzajemnie się uzupełniają. Regionalizacja stanowi etap przejściowy do dalszego rozpowszechniania globalizacji.
Regionalizm jest formą obrony i przeciwstawiania się globalizacji. Państwa powołują ugrupowania integracyjne, aby przeciwstawić się wielkim korporacjom międzynarodowym - widoczne to jest zwłaszcza Ameryce Łac.


(…)

… lokalnych
Siła napędowa = postęp technologiczny + działania w sferze polityki
Nierównomierność (w jednych miejscach oddziałuje w większym stopniu niż w innych - asymetryczność)
Historyczne etapy globalizacji: starożytność, odkrycia geograficzne, rewolucja przemysłowa. Obecna faza rozpoczęła się od przełomu 1989/1990, i cały czas przyspiesza. Tak naprawdę o globalizacji można mówić od wielkich odkryć
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz