Asymetria rozwoju- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Asymetria rozwoju- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Asymetria rozwoju we współczesnej gospodarce światowej, przyczyny i skutki w KRS/KWR
Rozwój co się zmieniło po II wojnie światowej?
Niezwykły postęp w zakresie komunikacji i transportu
Realnego kształtu nabrały idee międzynarodowego podziału pracy, umacnianie poprzez dyfuzję techniki, know-how
Nastąpiła zmiana kierunku i jednoczesna intensyfikacja procesów migracji. Do Europy, w poszukiwaniu lepszych warunków życia przybyło ponad 20mln osób Związki gospodarcze pomiędzy różnymi częściami świata stawał się coraz silniejszy - eksport wyrażony jako % światowego PKB wzrósł z 10,7% (1950r.) do 29% (2001r)
Asymetria rozwoju: Nie wszystkie kraje w równym stopniu korzystały z osiągnięć światowego rozwoju
1950 r. ludność USA stanowiła 6% globalnej populacji, a jej udział w dochodach 27,3% światowego PKB, niemal tyle co całej Europy (29,8%)
Do 1998 r. udział Europejczyków w światowej populacji zmalał niemal o połowę, jednak spadek udziału w dochodach światowego PKB był stosunkowo niewielki (7%)
Największy odsetek globalnej populacji Azjaci (51,4%), jednak udział w światowym PKB w 1950r. 15,5%, teraz wzrósł do 30%
Najmniejszy udział w globalnym wzroście gospodarczym ma Afryka, zaludnienie w latach 1950- 98 systematycznie zwiększało się jednak udział w światowym PKB zmalał z 3,6% do 3,1%
Powody asymetrii wynikające z historii światowej gospodarki kryzysy
Etapy rozwoju po II wojnie światowej
Etap
1950- 71 „złoty wiek” przed kryzysem naftowym
KWR i KRS ( oczywiście nie w jednakowym zakresie) korzystały z liberalizacji wzrostu wolumeny obrotów w handlu światowym któremu towarzyszyły zwiększone inwestycje i przepływ kapitału międzynarodowego
Do roku 1973 w krajach północy średni przyrost PKB per capita
2. Etap
Po kryzysie naftowym
Spowolnienie rozwoju gospodarczego Wyjątkiem były niektóre państwa Azjatyckie, które zanotowały wzrost stopy PKB po 1973r. Połowa lat 70 dynamika rozwoju w KWR zmniejszyła się w KRS wzrosła wynika to z różnych przyczyn: Kilka państw Azjatyckich rozwinęło się na tyle, że niwelowało światowy PKB Duży przyrost naturalny w KRS sprawia, że PKB rozkłada się na coraz większą liczbę osób, co powoduje że w skrajnych przypadkach dochód na osobę nie tylko nie rośnie ale może się zmniejszyć
Ameryka Łacińska, Afryka notowano ujemne wyniki wzrostu
1982 kryzys zadłużeniowy w Ameryce Łacińskiej
1997 kryzys zadłużeniowy w Azji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz